3.8 Контрольні запитання

1. Поясніть роль, призначення та функції ОС Cisco IOS.

2. Поясніть, яким чином можна отримати доступ до конфігурування мережевого обладнання на базі Cisco IOS.

3. Наведіть та стисло охарактеризуйте режими роботи Cisco IOS.

4. Наведіть способи отримання доступу до режиму командно-го рядка (CLI).

5. Поясніть відмінність між сеансами Telnet та SSH.

6. Поясніть, як виконати консольне з’єднання з маршрутизатором (комутатором) з операційної системи Windows.

7. Поясніть відмінність між консольним та віддаленим доступом.

8. Наведіть режими командного рядка. Які задачі виконують в кожному з цих режимів? Які ознаки цих режимів?

9. Наведіть діаграму переходів між різними режимами командно-го рядка.

10. Поясніть яким чином в Cisco IOS реалізовано допомогу за командами. Які повідомлення про помилки Ви можете отримувати при некоректному або неповному набиранні команд?

11. Наведіть послідовність початкового завантаження маршрутиза-тора з відповідними поясненнями.

12. Наведіть призначення та типи файлів конфігурації маршрутизатора (комутатора). Чим вони відрізняються?

13. Охарактеризуйте початкову конфігурацію комутатора.

14. Поясніть важливість настроювання імені маршрутизатора (комутатора) та наведіть відповідні команди.

15. Поясніть, що можна захистити паролями при роботі з маршутизатором (комутатором). Наведіть відповідні команди.

16. Наведіть команди настроювання Ethernet- та Serial-інтерфейсів. Чим відрізнаються такі настроювання?

17. Поясніть призначення та команди настроювання Loopback-інтерфейсу.

18. Поясніть призначення банерів та наведіть команди їх настроювання.

19. Поясніть, як виконати доступ по Telnet до маршрутизотора та комутатора.

20. Поясніть, як виконати SSH-доступ до маршрутизотора та комутатора.

21. Наведіть команди перегляду та очищення таблиці МАС-адрес комутатора.

22. Наведіть команди конфігурування статичних МАС-адрес.

23. Наведіть команди базового конфігурування безпеки пор-тів комутатора.

24. Поясніть, з якою метою використовуються команди групи Show. Наведіть кілька таких команд та поясніть їх призначення.

25. Поясніть, яку інформацію можна отримати в результаті виконання команди show version.

26. Поясніть призначення команд групи debug.

27. Поясніть різницю між командами груп show та debug.