4.8.2 Обчислення метрики протоколу EІGRP

Протокол EІGRP використовує метрику довжиною 32 біта, яка обчислюється за формулою [5, 15]:

де Bw  найменша смуга пропускання каналу на шляху між відправником та отримувачем у КБіт/с; Dl  сумарна затримка каналів передавання даних між відправником та отримувачем в мкс. Затримка визначається типом ЛЗ з’єднання (значення затримок для різних типів ліній зв’язку наведено у таблиці 4.7); Ld  максимальна завантаженість каналу між відправником та отримувачем; Rl  найнижча надійність каналу маршруту між відправником та отримувачем (характеризує як часто у каналі виникають помилки передавання даних); K1  K5  вагові коефіцієнти. Позначення в даному випадку означає  ціла частина від числа Х.

Таблиця 4.7  Значення затримки залежно від середовища передавання

Значення Bw та Dl  це статичні величини, а Ld та Rl  вимірюються динамічно протягом 5 хвилин (для визначення відповідних середніх зна-чень і уникнення впливу, наприклад, миттєвих заторів та помилок кана-лу).

Значення надійності може бути у діапазоні від 1 до 255, де 1  відповідає мінімальній надійності, а 255  максимальній. Надійність виражається у вигляді дробу Rl/255. Так, 255/255  означає надійність 100 %, а 250/255  98 %.

Значення завантаженості також може бути у діапазоні від 1 до 255, де 1  відповідає мінімальній завантаженості, а 255  максимальній. Як і надійність, завантаженість також виражається у вигляді дробі Ld/255. Так, наприклад, 51/255  означає 20 % завантаженість, а 255/255  що дана лінія повністю завантажена.

Зауважимо, що за замовчуванням значення коефіцієнтів такі: К1 = К3 = 1, К2 = К4 = К5 = 0 і формула для обчислення метрики має ви-гляд:

Оскільки до складу метрики в даному випадку входять лише статичні величини, не буде виконуватись частих перерахунків даних топологічної таблиці.

Зазначимо, що максимальна кількість переходів для протоколу EІGRP дорівнює 224 (наприклад, для протоколу RIP кількість переходів становить всього 16), чого цілком достатньо для підтримки навіть найбільших сучасних мереж [5].

Розглянемо приклад обчислення метрики. Подивимось на приклад невеликої КМ (рис. 4.14.а) та зміст ТМ маршрутизатора R2 (рис. 4.14.б). ТМ містить маршрути до всіх відомих для R2 пунктів призначення. Літери „С” і „D” в лівих позиціях рядків таблиці означає джерело отримання даного рядка. Так, літера „С” означає безпосередньо під’єднані мережі, а літера

R2# show ip route
<частина виведення пропущена>
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:00:9, Null0
D 192.168.10.4/30 [90/21024000] via 192.168.10.10, 00:00:9, Serial0/0/1
C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
D 172.16.0.0/16 is a summary, 00:00:9, Null0
D 172.16.1.0/24 [90/40514560] via 172.16.3.1, 00:00:9, Serial0/0/0
C 172.16.2.0/24 is directly connected, Fastethernet0/0
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.1.1.0/30 is directly connected, loopback1
D 192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10, 00:00:9, Serial0/0/1

Рисунок 4.14  Приклад обчислення метрики а) невелика комп’ютерна мережа; б) ТМ маршрутизатора R2

„D”  що даний рядок отриманий за допомогою протоколу EIGRP. Розглянемо останній рядок ТМ:

D 192.168.1.0/24 [90/3014400] via 192.168.10.10 00:00:09, Serial0/0/1.

Тут після літери „D” йдуть: ІР-адреса пункту призначення; у квадратних дужках адміністративна відстань (90) і через слеш метрика маршруту (3014400); ІР-адреса інтерфейсу наступного вузла на шляху до пункту призначення (192.168.10.10); скільки часу існує цей рядок (9 сек.) та локальний вихідний інтерфейс, через який можна досягнути пункт призначення (Serial0/0/1). Обчислимо значення метрики.

Для визначення метрики згідно з (4.2) слід визначити найменшу смугу пропускання каналу уздовж маршруту від джерела до пункту призначення та знайти сумарну затримку. Найменша смуга пропускання 1024 Кбіт/с (оскільки оптимальний маршрут від R2 до мережі 192.168.1.0 проходить через R3, а смуга пропускання каналу від R2 до R1 складає всього 64 Кбіт/с). Сумарна затримка шляху складає 20000 + 100 = 20100 мкс (див. табл. 4.7). Отже, враховуючи сказане, остаточне шукане значення складе:

Далі зупинемось детальніше на сутності роботи протоколу EIGRP, але для цього перш за все слід познайомитись з його основною термінологією.