4.9.5 Тестування протоколу OSPF

Команда show ip route дозволяє проглянути ТМ маршрути-зтора.

Команда show ip protocols показує протоколи мереженого рівня, які працюють на маршрутизаторі. Для протоколу OSPF вона дозволяє побачити ідентифікатор маршрутизотора (router ID). В деяких версіях IOS номер показано не буде, тоді його можна проглянути за командами show ip ospf або show ip ospf interface. Остання команда дозволяє також подивитись значення таймерів протоколу OSPF та значення оцінки відповідного інтерфейсу [5, 15].

Команда show ip ospf neighbor показує сусідні OSPF-маршрутизатори, які знаходяться у сусідських відношеннях з даним маршрутизатором. З цієї таблиці можна дізнатись, зокрема, про ідентифікатори сусідніх маршрутизаторів (поле Neighbor ID); значення пріоритету інтерфейсу маршрутизатора (Pri)  використовується в процесі вибору DR та BDR; стан інтерфейсу для протоколу OSPF (State). Наприклад, стан Full означає, що ці маршрутизатори мають ідентичні топологічні бази даних; час, що буде чекати маршрутизатор на отримання пакета Hello, перш ніж об’явити, що даний сусідній пристрій зник (Dead Time); ІР-адресу інтерфейсу сусіднього маршрутизатора, до якого безпосередньо під’єднано даний маршрутизатор (Address); локальний інтерфейс, через який маршрути-затор встановив дані сусідські відношення (Interface). Є також модифікація цієї команди яка дозволяє отримати детальнішу інформацію про сусудів  show ip ospf neighbor detail.

Наприклад, для нашого випадку (рис. 4.32) таблиці сусідів будуть:

для маршрутизатора R1
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.10.9 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.10.2 Serial0/0/0
192.168.10.10 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.10.6 Serial0/0/1;

для маршрутизатора R2
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.10.5 0 FULL/ - 00:00:32 192.168.10.1 Serial0/0/0
192.168.10.10 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.10.10 Serial0/0/1;

для маршрутизатора R3
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.10.5 0 FULL/ - 00:00:36 192.168.10.5 Serial0/0/0
192.168.10.9 0 FULL/ - 00:00:35 192.168.10.9 Serial0/0/1,

що свідчить про те, що кожен маршрутизотор знаходиться в сусідсь-ких відношеннях з двома іншими маршрутизаторами мережі.

Зауважимо, що два маршрутизатора не можуть сформувати сусідских відношень, якщо [5, 15]: на інтерфейсах маршрутизаторів, що з’єднані; маски підмереж різні (це говорить про те, що ці інтерфейси зна-ходяться в окремих мережах); OSPF Hello інтервал і/або час життя (Dead Timers) на цих маршрутизаторах різні; типи мереж OSPF різні; під час настроювання протоколу OSPF виконано неправильні і/або некоректні команди.

Команда show ip ospf database  відображає вміст топологічної бази даних. Команда clear ip route *  очищує всю ТМ. Команда clear ip route a.b.c.d  вилучає з ТМ лише маршрут, задний адре-сою a.b.c.d. Команди групи debug ip ospf  виконують налагоджування операцій протоколу OSPF. Детальніше про команди тестування та пошуку помилок для протоколу OSPF можна ознайомитись, наприклад у [5, 15].