2.7 Контрольні запитання

1. Які групи мережевих пристроїв Ви знаєте? Наведіть кілька прикладів пристроїв, що входять до таких груп.

2. Наведіть призначення мережевого адаптера.

3. Які основні чинники потрібно враховувати при виборі мережевого адаптера?

4. Поясніть призначення повторювачів.

5. Поясніть відмінність повторювача від концентратора.

6. На які типи поділяють концентратори за їх функціональним приз-наченням?

7. Яке функціональне призначення мостів?

8. За яким принципом мости сегментують мережу?

9. Наведіть метод прозорого мостового перенаправлення.

10. Наведіть основні методи комутації.

11. Поясніть різницю між симетричною та асиметричною комутація-ми. В яких випадках доцільно використовувати асиметричну комутацію?

12. Поясніть, з якою метою у мережах на основі мостів (комутаторів) використовують надлишкові елементи.

13. Поясніть, які можуть виникати проблеми у мережах на основі мостів, без використання протоколу STP (або його похідних).

14. Наведіть термінологію протоколу STP.

15. Наведіть та охарактеризуйте послідовність станів портів протоколу STP.

16. Наведіть алгоритм роботи протоколу STP.

17. Поясніть на конкретному прикладі функціонування протоколу STP.

18. Наведіть протоколи, які покращують роботу протоколу STP.

19. Поясніть основну відмінність комутаторів від мостів.

20. Поясніть призначення таблиця комутації.

21. Поясніть призначення та основні функції маршрутизаторів.

22. За якими класами поділяють маршрутизатори відносно сфер застосування?

23. Наведіть основні компоненти маршрутизатора та їх призначен-ня.

24. Наведіть порівняльний аналіз комутації та маршрутизації.

25. Поясніть призначення ARP-таблиці.

26. Поясніть призначення таблиця маршрутизації.