3.4 Послідовність початкового завантаження маршрутизатора та комутатора

Розглянемо особливості завантаження маршрутизатора. При увімк-ненні маршрутизатора виконується процедура самотестування POST (Power-On Self Test), яка зберігається в ROM. Після цього запускається процес ініціалізації програмного забезпечення, який складається з двох етапів.

1. Системні стартові програми ініціалізують ПЗ маршрутизатора.

2. Резервні програми для відновлення ПЗ за необхідністю виконують альтернативний запуск ПЗ.

Стартові програми повинні переконатись у нормальному функціонування апаратного забезпечення; знайти та завантажити IOS; знайти і застосувати стартовий файл конфігурації (якщо його немає – увійти в режим початкового настроювання).

Отже, після виконання тесту POST виконуються такі події.

1. Виконується програма початкового завантаження (Bootstrap).

2. Завантажується образ IOS (рис. 3.2). Стандартно, при завантаженні маршрутизатора (комутатора), місцезнаходження IOS визначається апаратною платформою. Проте найчастіше маршрутизатор спочатку шукає збережені в NVRAM команди boot system:

Router(config)# boot system flash ios_filename,

Router(config)# boot system tftp ios_filename tftp_addr,

Router(config)# boot system ROM.

Рисунок 3.2 - Завантажувальна послідовність маршрутизатора

Взагалі ПЗ IOS надає користувачу кілька можливих альтернатив, наприклад, користувач може задати інші джерела завантаження IOS. Крім того за необхідністю можна використовувати власну резервну завантажувальну послідовність (fallback). Встановлення відповідних значень поля завантаження конфігураційного регістра (Сonfiguration Register) дозволяє використовувати ряд альтернатив. Також користувач може ввести кілька команд boot system (в режимі глобального конфігурування), що будуть визначати резервні джерела, які послідовно буде використовувати маршрутизатор. Якщо в NVRAM відсутні команди boot system, то стандартно маршрутизатор використовує IOS з Flash-пам’яті, якщо там IOS відсутня - маршрутизатор намагається використовувати TFTP. Якщо ж і він недоступний - буде завантажено скорочену версію IOS з ROM.

3. З пам’яті NVRAM у пам’ять RAM завантажується та виконується файл стартової конфігурації. Якщо в NVRAM файл конфігурації від-сутній або неправильний - IOS шукає його на TFTP сервері, інакше викликає програму початкової конфігурації (Setup), яка в режимі діалогу задає системному адміністратору ряд запитань. Її мета – створення мінімальної конфігурації. В будь-який момент процес конфігурування можна перервати шляхом натиснення комбінації клавіш Ctrl-C. Зауважимо, що даний режим не рекомендується використовувати як основний засіб конфігурування.

Тепер коротко охарактеризуємо процес завантаження комутатора, (який має багато спільного з процесом завантаження маршрутизатора). Після увімкнення (або перезавантаження) комутатор завантажує програ-му-завантажувач (boot loader), яка зберігається в NVRAM. Ця програма:

• виконує ініціалізацію процесора на низькому рівні. Ініціалізуються регістри процесора, які контролюють відображення фі-зичної пам’яті, об’єм пам’яті та її швидкість;

• виконує самотестування POST для підсистем процесора. Відбува-ється перевірка оперативної пам’яті та частини пристрою flash, яка містить файлову систему;

• ініціалізує файлову систему flash на системній платі;

• завантажує заданий за замовчуванням образ операційної системи в пам’ять і виконує завантаження комутатора. Завантажувач знаходить образ Cisco IOS на комутаторі переглядаючи каталог, що має таке ж ім’я, як файл образ Cisco IOS (виключивши розширення .bin). Якщо там образ не знайдено, завантажувач проглядає кожен підкаталог перед продовженням пошуку в поточному каталозі.

Потім ОС ініціалізує інтерфейси, використовуючи команди файлу конфігурації config.text, що зберігається у flash-пам’яті комутатора.