2.4.2 Режими комутації

Під час роботи мостів передбачається кілька режимів комутації. Вони відрізняються моментом, коли слід комутувати фрейм [4, 5, 14]. Найчастіше використовуються три режими комутації:

• з проміжним зберіганням (Store-and-Forward);

• наскрізий (Cut-through);

• з контролем фрагментів (Fragment free).

Моменти часу, в які відбувається комутація для цих режимів наведені на рис. 2.2. Кожен з цих режимів має свої переваги та недоліки. Наприклад, наскрізна комутація характеризується максимальною швидкодією, але неможливістю аналізу фактів викривлень фреймів. Комутація з проміж-ним зберіганням навпаки, характеризується меншою швидкістю, проте можливістю аналізу фремів. При цьому, якщо фрейм викривлений - він відкидається комутатором, а отже, заощадливіше використовується пропускна спроможність каналів. Комутація з контролем фрагментів займає проміжне місце за рівнем контролю і швидкістю і дозволяє відкидати лише ті фрейми, розмір яких менший за 64 байти і які виникають внаслідок колізій. Ряд мостів підтримують усі ці режими і дозволяють автоматично вибирати їх в залежності від особливостей роботи мережі [14].

Рисунок 2.2 - Режими комутації

Ще комутація може бути симетричною та асиметричною. Перша за-безпечує комутовані з’єднання між портуми з однаковою шириною смуги пропускання (наприклад, всі порти 100 Мбіт/с). Асиметрична комутація забезпечує комутовані з’єднання між портуми з різними значеннями смуги пропускання (наприклад, 100 Мбіт/с і 1000 Мбіт/с).

Асиметрична комутація використовується у випадку наявності вели-ких мережевих потоків типу "клієнт-сервер", коли багато користувачів одночасно обмінюються інформацією з сервером. Це, очевидно, потребує більшої смуги пропускання для того порту коммутатора, до якого під’єднано сервер для перенаправлення потоку даних з порту 1000 Мбіт/с на порт 100 Мбіт/с без переповнення на останньому, асиметричний комутатор повинен мати буфер пам’яті. Асиметричний комутатор також потрібен для забезпечення більшої смуги пропускання каналів між комутаторами, що здійснюють вертикальні крос-з’єднання або каналів між сегментами магістралі [4, 14].