3.1 Режими функціонування Cisco IOS

В Cisco IOS є три режими роботи.

1. ROM-монітор. Даний режим використовується здебільшого при несправностях у маршрутизаторі або у випадку відновлення пароля. Запрошення в цьому режимі має вигляд > або ROMMON>.

2. Завантаження з ROM. Даний режим використовується для заміни образу ОС. ПЗ ROM-монітора виконує процес початкового заванта-ження і забезпечує роботу та діагностику апаратного забезпечення на нижньому рівні. Доступ до цього режиму можливий тільки через консольний сеанс. Коли маршрутизатор (або комутатор) завантажується з ROM  доступними є обмежені функції: можна записати образ IOS у Flash з метою заміни ОС. Запрошення в цьому режимі має вигляд Router(boot)>.

3. Повнофункціональний режим Сisco IOS. В процесі запуску в нор-мальному режимі маршрутизатор (або комутатор) завантажує IOS в RAM. Для визначення або встановлення параметрів завантаження використовується конфігураційний регістр. Запрошення в цьому режимі має вигляд Router> (або Switch>).