Зміст

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Загальна характеристика бакалаврської підготовки
1.2 Характеристика сфери професійної діяльності бакалавра
1.2.1 Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення типових задач діяльності
1.2.2 Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та вміння
1.2.3 Перелік посад, на яких може працювати бакалавр
1.3 Вимоги до рівня підготовки за освітянськими програмами на академічну ступінь „Бакалавр”
1.4 Вимоги к знанням і вмінням за циклами дисцип-лін
1.5 Обов язковий мінімум вміст освітянської програми
2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1 Загальні положення і організація підготовки випускної роботи бакалавра
2.2 Структура і обсяг БДР
2.3 Напрямки виконання бакалаврських дипломних робіт зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»
2.4 Загальні вимоги до оформлення бакалаврської дипломної роботи
2.5 Вимоги до оформлення пояснювальної записки
2.6 Зміст
2.7 Висновки
2.8 Список літератури. Форми запису
2.9 Додатки
3 ЗАХИСТ БДР
4 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ БДР
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ