Зміст

ВСТУП
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПРЯМОВАНОСТІ ТА СТРУКТУРИ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
2 ЗМІСТ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ"
2.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні
2.1.1 Опис і класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів
2.1.2 Можливі причини виникнення небезпечних та шкідливих виробничих факторів
2.1.3 Опис дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів на організм людини
2.2 Карта умов праці
2.2.1 Обґрунтування вибору нормованих значень небезпечних та шкідливих виробничих факторів
2.2.2 Оцінювання факторів виробничого і трудового процесів
2.2.3 Гігієнічне оцінювання умов праці
2.2.4 Оцінювання технічного й організаційного рівня
2.2.5 Атестація робочого місця
2.3 Рекомендації щодо поліпшення умов праці
2.4 Розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого фактора
2.4.1 Методика розрахунку занулення електродвигуна
2.4.2 Методика попереднього розрахунку природного освітлення
2.5 Висновки до розділу
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ