Зміст

ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
Тема 1. Особливості, основні риси та задачі технічної служби як складової частини автомобільного транспорту
Тема 2. Основні поняття і означення щодо управління технічною службою
Тема 3 Методи і стиль управління
Тема 4. Прийняття рішень в управлінні
Тема 5. Персонал і ефективність технічної служби
Тема 6. Організаційні структури управління виробництвом технічного обслуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів
Тема 7. Технічний облік в системі управління ТО і ремонтом АТЗ
Тема 8. Оргвнізація виробництва технічного облуговування і поточного ремонту автотранспортних засобів в АТП
Тема 9. Оперативне управління
Тема 10. Управління якістю послуг
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
3.1 Вимоги до написання контрольної роботи
3.1.1 Загальні вимоги
3.1.2 Викладання тексту
3.1.3 Оформлення ілюстрації
3.1.4 Побудова та оформлення таблиць
3.1.5 Формули та розрахунки
3.1.6 Примітки та виноски
3.1.7 Посилання на джерела інформації та їх перелік
3.2 Завдання на виконання контрольних робіт
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ