ВНТУ

Електронні посібники ВНТУ

Каталог посібників Видавництво ВНТУ
← Назад

Cover

Самостійна та індивідуальна робота студентів.Конспект лекцій.

«Теоретична механіка Динаміка»

«Самостійна та індивідуальна робота студентів»

Уклад.  В. А. Огородніков, В. О. Федотов, І. Ю. Кириця –  Вінниця : ВНТУ, 2018. – 84 с.

В конспекті лекцій наведено основні теоретичні відомості з розділу теоре-тичної механіки – динаміка (динаміка точки, динаміка матеріальної системи, елементи аналітичної механіки). Розглянуті приклади використання теоретич-ного матеріалу для розв’язання задач. Для студентів денної та заочної форм навчання.

Повний текст, PDF

ЗМІСТ

Лекція № 1 – Предмет динаміки. Історичний огляд розвитку динаміки 4
Лекція № 2 – Вступ до розділу динаміка. Основні поняття. Динаміка точки 8
Лекція № 3 – Прямолінійний рух матеріальної точки 21
Лекція № 4 – Прямолінійні коливання матеріальної точки 30
Лекція № 5 – Динаміка системи матеріальних точок 35
Лекція № 6 – Елементи геометрії мас 49
Лекція № 7 – Основні теореми динаміки  53
Лекція № 8 – Елементи аналітичної механіки. Метод кінетостатики 57
Лекція № 9 – Аналітична статика. Принцип можливих переміщень. (Принцип Лагранжа) 62
Лекція № 10 – Аналітична динаміка 62
Словник найуживаніших термінів 62
ЛІТЕРАТУРА 72