Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет


О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ


ПЕРЕЙТИ / ЧИТАТИ

 

 

В навчальному посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного  системного аналізу.  Описано методи моделювання задач системного аналізу, в тому числі в умовах невизначеності. Наведено методи аналізу великих систем.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей  7(8).17010301 «Управління інформаційною безпекою» та 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

 

 

Рецензенти:

І. І. Хаїмзон, доктор технічних наук професор

О. О. Мороз, доктор економічних наук професор

А. В. Дудатьєв, кандидат технічних наук доцент