ПЕРЕДМОВА

Пропонований навчальний посібник розрахований на студентів, які вивчають дисципліну «Історія української культури». Праця покликана збагатити та поглибити художній досвід студентської молоді, забезпечити орієнтацію в культурному просторі, сприяти формуванню наукового світогляду. Першочергове завдання, яке поставив перед собою автор – акцентувати увагу студентів на пізнанні найкращих зразків культурної спадщини України; формуванні потреби звертатися до духовних і матеріальних надбань українського народу як невичерпного джерела нових ідей, нестандартних рішень, що в кінцевому підсумку збагатить особистість, формуватиме духовність.

Посібник дає можливість читачеві долучитися до духовної скарбниці, створеної українським народом упродовж усієї історії існування. Від рівня засвоєння цих надбань суттєво залежать розвиток почуттєво-образного сприйняття суспільних явищ та художніх цінностей, світоглядні позиції фахівця, загалом його загальна культура, здатність використовувати ці здобутки у вирішенні актуальних проблем сучасності.

Навчальний посібник підготовлений на основі програми, розробленої кафедрою «Філософії та гуманітарних наук» Вінницького національного технічного університету.

Структурно посібник побудований за тематично-хронологічним принципом. У ньому відображено головні історичні етапи, специфіку і загальні напрями розвитку української культури. Подано відомості з історії писемності, освіти і науки, літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, музики, театру й кіно. Українська культура розглядається як цілісне своєрідне, унікальне явище в царині європейського культурного простору.

Навчальний посібник «Історія української культури» спрямовує студентів оберігати та розвивати культурні надбання і українські мистецькі традиції.

Автор бажає читачеві творчих успіхів і справжнього естетичного задоволення на шляху художнього пізнання вітчизняної культурної спадщини.