Описание: http://eenu.edu.ua/sites/default/files/field/image/00082041.jpg

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ»

 

 

Факультет_____________________________

Група ________________________________

П.І.Б._________________________________

______________________________________

Викладач: к.пед.н., доцент Гречановська О.В.

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Тема 1. Методологічні засади «Педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі

3. Тема 2. Вища школа як педагогічна система

4. Тема 3. Психолого-педагогічний аналіз суб’єктів навчально-виховного процесу

5. Тема 4. Педагогічна комунікація (взаємодія) як методологічна та методична основи педагогіки вищої школи

6. Тема 5. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання

7. Тема 6. Дидактика вищої школи

8. Література

 

 «Навчання без міркування – даремне,

міркування без навчання – небезпечне»
Конфуцій

 

Підвищення ефективності навчання та стремління до інноваційних підходів в освіті має бути пріоритетним завданням вищих технічних навчальних закладів. По закінченню магістратури та аспірантури в технічних ВНЗ чимало студентів залишається на посадах викладачів спеціальних дисциплін де мають продовжувати своє професійне зростання уже не як інженери, а як педагоги, хоч і навчання у ВТНЗ не дає повної педагогічної професійності. Кількість дисциплін, що пов’язані з вивченням педагогічної діяльності обмежена, тому при їх вивченні, у студентів, може виникати трудність із засвоєнням матеріалу. Тому, метою даного робочого зошита для самостійної роботи - є допомогою для ефективнішого засвоєння навчального матеріалу студентами з дисципліни «Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі».

Робочий зошит за структурою та змістом відповідає навчальній програмі курсу з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі. Ми пропонуємо студентам перевірити свої знання цікавими завданнями по таких темах:

Тема 1. Методологічні засади «Педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі».

Тема 2. Вища школа як педагогічна система.

Тема 3. Психолого-педагогічний аналіз суб’єктів навчально-виховного процесу.

Тема 4. Педагогічна комунікація (взаємодія) як методологічна та методична основи педагогіки вищої школи.

Тема 5. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання.

Тема 6. Дидактика вищої школи.

В завдання також входять тести та методики для самопізнання, які відповідають заданим темам, що дасть змогу студентові, не лише краще зрозуміти себе але й, орієнтуючи на пройдений матеріал, робити самостійні висновки, що допоможе поглибити та систематизувати пройдений матеріал по темах та удосконалити себе як педагогічного фахівця.

Кожне завдання позначене зірочкою, яка позначає рівні складності даного завдання та кількість балів, які може набрати студент виконавши це завдання.

 

Рівні складності завдань:

 

Рівні

Позначення

Бали

І-й

*

0,25

ІІ-й

**

0,5

ІІІ-й

***

1

 

В п’яті темі  досить обширно подається завдання «Педагогічні ситуації», яке є обов’язковим та оцінюється викладачем окремо і не підлягає під рівні складності завдань.

Робочий зошит для самостійної роботи адресований студентам, магістрам інженерних та інших спеціальностей, може використовуватися аспірантами та викладачами вищих технічних навчальних закладів.

 

 

Тема 1. Методологічні засади «Педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі»

 

*1. Педагогіка – це  


 

*2. Психологія – це  


 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

**3. Розробіть схему наук на які, на вашу думку, опирається педагогіка і психологія вищої школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**4. Напишіть основні види освіти та види розвитку людини.

 

 


*5. Дайте  психолого-педагогічну  характеристику  сучасного  студента  вищого навчального закладу.

Описание: http://mixmd.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/pravo.gif

 

 

 

 

***6. З’єднайте стрілками терміни з їх вірними визначеннями.

 

освіта
 

Процес пізнавальної діяльності студента, спрямований на засвоєння змісту навчання через сприйняття, осмислення, перетворення і використання отриманої інформації, а також оволодіння практичними вміннями і навичками.

 

учіння
 

Вміння, доведенні до автоматизму.

 

 

уміння
 

Процес і результат засвоєння систематизованих знань; набуття умінь і нависок, необхідних людині для практичного застосування отриманих знань у суспільному житті та трудовій діяльності; формування на їх основі світогляду.

 

навички
 

Результат пізнавальної діяльності індивіда; сукупність ідей людини, засвоєних нею понять, законів і принципів, а також зафіксованих особливостей явищ і предметів.

 

навчання
 

Здатність людини виконувати певні дії на основі засвоєних знань та життєвого досвіду.

 

 

викладання
 

Організований і керований викладачем процес передачі знань, умінь, навичок.

 

 

знання
 

Цілеспрямований процес взаємодії викладача і студента, під час якого реалізуються суспільно зумовленні завдання освіти особистості.

 


Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178**7. Тести і методики для самопізнання.

 

Тести «Чи вмієте ви слухати лектора?».

 

Інструкція. Розгляньте кожне з наведених тверджень і дайте відверту відповідь. Залежно від вашого рішення оберіть один із варіантів відповідей: «так», «іноді» або «ні».

 

Текст питальника.

 

Запитання

Відповіді

так

іноді

ні

1.

На лекції в аудиторії я сідаю, переважно, на останні лави.

 

 

 

2.

Під час лекції мене відволікають розмови сусідів.

 

 

 

3.

У мене, зазвичай, під час лекції виникає потреба перепитати щось у сусіда.

 

 

 

4.

Я соромлюсь ставити питання лектору, якщо не розумію, про що йдеться.

 

 

 

5.

Мені буває не цікаво на лекціях.

 

 

 

6.

Під час лекції мені хочеться спати.

 

 

 

7.

На лекціях готуюсь до важливих семінарів або контрольних робіт.

 

 

 

8.

Перед лекцією я не переглядаю попереднього матеріалу.

 

 

 

9.

Під час лекції я поринаю у спогади чи мрії. Опрацювання й наліз результатів.

 

 

 

 

Оцініть свої результати, зарахувавши за кожну відповідь «так» - 1 бал, «іноді» - 2 бали, «ні» - 3 бали. Якщо ви набрали:

-       від 9 до 15 балів – ви не готові до сприйняття лекційного матеріалу і вам слід багато працювати над собою, розвивати увагу, тренувати вольові якості і займатися самовихованням;

-       від 16 до 21 бала – ви непоганий слухач, але вам необхідно вдосконалюватися: спробуйте знайти, що саме заважає ефективному слуханню лекцій, і зосередьтесь на подоланні цих перешкод;

-       від 22 до 27 балів – ви вмієте слухати лектора, і якщо при цьому вам вдається складати гарний конспект, то багатьох проблем, пов’язаних з навчанням в університеті, ви зможете уникнути.

Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178

 

Тест на задоволення життям

(методика З.М. Селігман).

 

Мета: Визначити рівень задоволення життя в даний момент часу.

 

Інструкція. Оцініть кожне твердження за семибальною шкалою: 7- повністю згоден; 6 – згоден; 5 – частково згоден; 4 – не можу сказати точно; 3 – не зовсім згоден; 2 – не згоден; 1. – абсолютно не згоден.

 

 

 

 

 

Запитання тесту
Відповіді
повністю згоден згоден частково згоден не можу сказати точно не зовсім згоден не згоден абсолютно не згоден
1. Моє життя близьке до ідеального у всіх проявах.

 

 

 

 

 

 

 

2. Мої домашні умови – чудові.

 

 

 

 

 

 

 

3. Я повністю задоволений власним життям.

 

 

 

 

 

 

 

4. Я завжди отримую від життя все, що мені необхідно.

 

 

 

 

 

 

 

5. Якщо б я почав життя з чистої сторінки, я б нічого не змінював.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення:

30 – 35 балів – повністю задоволений, результат набагато вищий середнього.

25 – 29 балів – дуже задоволений, результат набагато вищий середнього.

20 – 24 балів – більш-менш задоволений, середній результат.

15 – 19 балів – трохи незадоволений, результат нижчий середнього.

10 – 14 балів – незадоволений, результат нижчий середнього.

5 – 9 балів – дуже незадоволений, результат набагато нижчий середнього.

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg*Ваші зауваження та висновки до даних методик. Чи збігаються результати тестів з Вашими уявленнями про себе?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Вища школа як педагогічна система

 

*1. Дайте  психолого-педагогічну  характеристику (компетентності) та вкажіть сучасні вимоги до особистості викладача  вищого навчального закладу.


*2.Виховання – це*3. Вкажіть пріоритетні напрями виховання.

 

 

 

**4. Запишіть класифікацію потреб особистості (теорія А. Маслоу)

 

 

 


*5. Самовиховання – це 

*6. Саморозвиток

 

*7. Основні обов’язки  куратора.

 

 

8. Які заходи ви запропонували б студентам, якби були куратором групи?Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=1789. Тести і методики для самопізнання

 

*Методика Р. Шварцер, М. Єрусалем, В. Ромек.

Шкала самоефективності.

 

Мета: Вивчити рівень само ефективності особистості.

Інструкція: Вам запропоновано 10 речень. Дайте відповідь на запитання, використовуючи наступні бали:

«абсолютно вірно» - 4 бали

«не повністю вірно» - 3 бали

«не повністю не вірно» - 2 бали

«абсолютно не вірно» - 1 бал

Бланк речень:

1.    Якщо я постараюсь, то я знайду рішення навіть тяжких проблем.

2.    Коли мені щось заважає, то я все одно знаходжу шляхи досягнення своєї мети.

3.    Я досить просто досягаю поставленої мети.

4.    В неочікуваних ситуаціях я знаю, як я буду себе поводити.

5.    Коли виникають непередбачувані труднощі, я вірю, що зможу з цим впоратись.

6.    Якщо я прикладу достатньо зусиль, то зможу впоратись з більшістю проблем.

7.    Я готовий до будь-яких  труднощів, тому що покладаюсь на власні можливості.

8.    У разі виникнення проблем я, звичайно, знаходжу декілька способів її рішення.

9.    Я можу щось вигадати навіть у безвихідних ситуаціях.

10.   Зазвичай я контролюю ситуацію та власну поведінку.

 

Обробка і аналіз результатів:

31-40 балів – високий рівень самоефективності, який характеризується адекватним оцінюванням  власних здібностей, та очікування успіху від власної поведінки. Ці особистості впевнені в собі, мають оптимістичні погляди на життя та володіють само підкріпленням, яке проявляється в постановці перед собою відповідних задач для досягнення.  У разі досягнення, невдачі чи перевершення запланованого особистість вирішує сама, схвалювати, заохочувати чи карати себе. Успіх від здійсненої діяльності вона приписує власним здібностям і прикладеним зусиллям.

20-30 балів – середній рівень само ефективності, який проявляється у недостатньому само підкріпленні, що призводить до втрати надії на успіх власної поведінки. Оцінка здібностей коливається від завищеної до заниженої, що вказує на її неадекватність. Рівень очікування успіху чергується від високого до низького, що впливає на якість виконанні поставлених задач.

Менше 19 балів – низький рівень само ефективності, характерними ознаками якого виступає неадекватна оцінка своїх здібностей (завищена чи занижена), відсутність само підкріплення, що призводить до очікуванню невдачі від власної поведінки. Людина почувається невпевнено, відмовляється від постановки цілей і задач. У разі досягнення успіху від здійсненої діяльності вказує не на власні зусилля, а на зовнішні фактори.

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg*Проаналізуйте результати методик. Наскільки збігаються результати методики з Вашими уявленнями про себе?

 

 

 

 

 

 

Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178

**Методика Г.М. Казанцева. Дослідження загальної самооцінки

 

Інструкція: Вам пропонують наступні твердження, напроти яких ви повинні написати один з трьох варіантів відповідей: «так» (+), «ні» (-), «не знаю» (?), який відповідає власній поведінці в аналогічній ситуації.

Текст опитувальника:

1. Звичайно я розраховую на успіх у своїх справах.

2. Більшу частину часу я перебуваю в пригніченому настрої.

3. Більшість ровесників зі мною рахуються (радяться).

4. У мене немає впевненості в собі.

5. Я приблизно настільки ж здібний і винахідливий, як більшість оточуючих мене людей.

6. Часто я відчуваю себе нікому непотрібним.

7. Я все роблю добре (будь-яку справу).

8. Мені здається, що я нічого не досягну в майбутньому.

9. У будь-якій справі я вважаю себе правим.

10.   Я роблю багато такого, про що потім жалкую.

11.   Коли я дізнаюсь про успіхи кого-небудь, кого я знаю, то сприймаю це як власну поразку.

12.   Мені здається, що всі навколо дивляться на мене з осудом.

13.   Мене мало турбують можливі невдачі.

14.   Мені здається, що успішному виконанню доручень чи справ мені заважають перешкоди, яких мені не подолати.

15.   Я рідко жалкую про те, що вже зробив.

16.   Оточуючі мене люди більш привабливі, ніж я.

17.   Я думаю, що я постійно комусь необхідний.

18.   Мені здається, що я навчаюся гірше за інших.

19.   Мені частіше щастить, ніж не щастить.

20.   У житті я завжди чогось боюся.

Підраховується кількість позитивних відповідей (+) спочатку за непарними номерами, а потім за парними. Від першого результату віднімається другий. Кінцевий результат може знаходитися в інтервалі від -10 до +10.

Результат від -10 до -4 свідчить про низьку самооцінку; від -3 до +3 – середню; від +4 до -4 – про високу самооцінку.

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

Опишіть результати тесту. Яку роль, на Вашу думку, відіграє самооцінка для викладача вищої школи?

Яку роль відіграє самооцінка для студента під час навчання?

 

 

 

 

Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178**Тест. Чи Ви здатні до адаптації від природи?

 

          Інструкція. Щоб зрозуміти, як сильно Ви схильні від природи до адаптації, позначте цифру, яка найкраще описує ваше ставлення до таких тверджень.

 

1 = повністю не погоджуюсь; 2 = не погоджуюсь; 3 = і так, і ні; 4 = погоджуюся; 5 =  повністю погоджуюсь.

твердження

бали

1.

Я іноді використовую тактики врегулювання конфліктів, не характерні для мене, оскільки знаю, що це служитиме моїм цілям у далекій перспективі.

 

2.

Я переконаний, що не існує «єдиного найкращого способу», як треба поводитися, щоб розв’язати свої конфлікти.

 

3.

Під час конфлікту я застосовую багато різних тактик, оскільки відчуваю, що це служитиме моїм цілям у далекій перспективі.

 

4.

Рідко коли я емоційно реагую на конфліктну ситуацію, що склалася, не думаючи про наслідки.

 

5.

Я відчуваю, що контролюю успіх своєї кар’єри.

 

6.

Я часто поводжуся по-різному у різних ситуаціях із різними людьми.

 

7.

Мені легко вдається завоювати прихильність людей.

 

8.

Іноді я підлаштовую власні думки чи способи дій, щоб догодити комусь чи здобути прихильність.

 

9.

Мені важко змінити поведінку, щоб під лаштуватися до різних людей і різних ситуацій

 

10.

Якщо так вимагає робота, я можу стати дуже домінантним під час конфлікту.

 

11.

Для того, щоб досягнути особистої мети, у конфліктних ситуаціях на роботі я можу стати слабким і залежним.

 

12.

Під час конфлікту, за потреби, я можу стати на суперницьку та домінантну позицію.

 

13.

Я можу впоратись із робочим конфліктам, в якому мені потрібно слухатись рішень інших людей.

 

14.

За своє життя я пережив чимало різноманітних емоцій.

 

15.

Коли я щось намагаюсь зробити, то, загалом, мені це вдається.

 

 

Результати.

Додайте ваші відповіді і погляньте на таблицю нижче.

ü Менше 40 – Ви зрідка адаптуєтеся, якщо взагалі коли-небудь це робите.

ü 40 – 49 – Ви схильні до адаптації.

ü 50 – 59 – Ви доволі часто вдаєтеся до стратегій конфліктної адаптації.

ü 60+ - Ви покладаєтеся на конфліктну адаптацію у більшості випадків.

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpgОпрацюйте результати тесту. Чи збігаються результат тесту з Вашим уявленням про себе? Яку роль адаптація відіграє у професійній діяльності?

 

 

 

 

 

Тема 3. Психолого-педагогічний аналіз суб’єктів навчально-виховного процесу

 

***1. Ви бачите пронумеровані терміни. Поставте номери в клітинках поряд з вірними відповідями. Користуючись ключем, впишіть букви поряд з цифрами.

 

Терміни

 

букви

цифри

 

Визначення

1.

Індивід

 

 

 

 

характеристи­ка людини як соціальної іс­тоти, яка включена в систему соціальних зв’язків з іншими людьми, пристосувалася до реальності, засвоїла та привласнила її здобутки і реалізує себе

2.

Особистість

 

 

 

 

індивідуальне сполучення стійких психічних особливостей людини, яке обумовлює типовий для неї спосіб поведінки в певних життєвих умовах та обставинах.

3.

Темперамент

 

 

 

 

генетично детерміновані анатомо-фізіологічні особ­ливості нервової системи, органів чуття, головного мозку, які є індивідуально-природною передумовою формування та розвитку здібностей

4.

Задатки

 

 

 

 

індивідуальні особливості, які забезпечують успіх у діяльності та легкість оволодіння нею.

5.

Характер

 

 

 

 

переживання людиною власного ставлення до предметів, явищ дійсності, до інших людей, до самого себе, що характеризуються відносною стійкістю.

6.

Емоції та почуття

 

 

 

 

сукупність сталих мотивів, що орієнтують поведінку і діяльність особистості, відносно незалежно від конкретних умов. (потреби, інтереси, прагнення, переконання, ідеали, світогляд).

7.

Здібності

 

 

 

 

характеристика людини як біологічної істоти, як представника свого роду Homo sapiens.

8.

Воля

 

 

 

 

неповторне співвідношення особистих рис та особливостей людини (характер, темперамент, здібності, особливості протікання психічних процесів, сукупність почуттів тощо), що утворюють її своєрідність, відмінність від інших людей.

9.

Спрямованість

 

 

 

 

сукупність індивідуальних властивостей, що характеризує динамічну та емоційну сторони поведінки людини.

10.

Індивідуальність

 

 

 

 

здатність до вибору дій, що пов’язана з доланням внутрішніх та зовнішніх перешкод.

 

Ключ: По вертикалі – терміни; по горизонталі – визначення. Наприклад: якщо  термін по нумерації 5, а вірне визначення 2 – то буква «Т».

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

А

П

В

М

Т

Р

А

В

І

О

2

Р

Б

С

Ф

І

В

М

Г

П

Р

3

Л

Д

І

С

Я

С

О

О

І

Т

4

Й

Ф

С

І

Ч

И

Ю

Б

К

Ь

5

Ц

Т

У

К

Г

Е

Н

Х

Г

Ш

6

Б

Р

П

А

О

Л

Д

Х

Щ

З

7

Ю

Т

Д

Т

И

О

П

А

Ю

К

8

Ц

Е

Є

Л

Ж

   О

П

В

С

Е

9

П

Й

Г

О

Ф

Л

С

Ч

М

Т

10

И

І

Ж

Д

Н

П

А

Ь

Р

Ю

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

 

*Завдання до вірної відповіді. Який внесок у психологію зробила дана особистість?

 

 

 

 

 

*2. Розгляньте реакцію людей різного темпераменту на зім’яту шляпу (Х. Бідструп), визначте та підпишіть типи темпераментів:

 

 

 

**3. Стрілками з’єднайте назви темпераментів з їх характеристиками:

 

 

  Овал: Сангвінік Загнутый угол: має сильну, але неврівноважену нервову систему, вирізняється підвищеною збудливістю. Йому властиві різкість і поривчастість рухів, сила, імпульсивність, яскрава виразність емоційних переживань.. Маючи позитивні суспільні інтереси, така людина виявляє темперамент у ініціативності, енергійності, принциповості. Але за їх відсутності даний темперамент часто виявляється у дратівливості, афективності, нестриманості, запальності, нездатності до самоконтролю за напружених обставин.
  Овал: Флегматик Загнутый угол: сильний, врівноважений, рухливий тип нервової системи, швидко пристосовується до нових умов, швидко сходиться з людьми, товариський. Почуття легко виникають і змінюються, емоційні переживання, як правило, неглибокі. Міміка багата, рухлива, виразна. Дещо непосидючий, вимагає нових вражень, недостатньо регулює свої імпульси, не вміє дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи у роботі.
  Овал: Холерик Загнутый угол: має сильну, врівноважену, але інертну нервову систему. Характеризується порівняно низьким рівнем активності в поведінці, нові форми якої виробляються поступово, але є стійкими. Поступливий та спокійний у діях, міміці і мові, вирізняється рівністю, постійністю, глибиною почуттів і настроїв. може характеризуватись “позитивними” рисами – витримкою, глибиною думок, сталістю, ґрунтовністю, в інших – млявістю, байдужістю до оточуючого, лінощами, бідністю і слабкістю емоцій, схильністю до виконання одних лише звичних дій.
  Овал: Меланхолік Загнутый угол: вирізняється загальною слабкістю нервової системи. У меланхоліка реакція часто не відповідає силі подразника, наявна глибина і сталість почуттів при слабкому їх вираженні. Йому важко довго на чомусь зосереджуватись. Йому властиві стриманість та приглушеність моторики і мови, сором’язливість і боязкість, нерішучість. В нормальних умовах – людина глибока, змістовна, може бути хорошим працівником, успішно вирішувати життєві завдання. За несприятливих умов може перетворитись на замкнену, боязку, тривожну, раниму людину.

 

 

 


Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178

 

 

 

***4. Тести і методики для самопізнання.            

 

Експрес-опитувальник «Індекс толерантності».

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Є. Хухлаєв,  Л.А. Шайгерова)

 

 Інструкція: Оцініть, будь ласка, наскільки Ви згодні або не згодні з наведеними твердженнями, і відповідно до цього поставте відмітку навпроти кожного твердження:

 

з/п

 

Твердження

Повністю не згоден

Не згоден

Скоріше не згоден

Швидше згоден

Згоден

Повністю згоден

1.

У засобах масової інформації може бути представлена будь-яка точка зору

 

 

 

 

 

 

2.

У змішаних шлюбах зазвичай більше проблем, аніж у шлюбах між людьми однієї національності

 

 

 

 

 

 

3.

Якщо друг зрадив, треба помститися йому

 

 

 

 

 

 

4.

До представників тих народностей, яких більшість недолюблює, стануть ставитися краще, якщо вони змінять свою поведінку

 

 

 

 

 

 

5.

У суперечці може бути правильною тільки одна точка зору

 

 

 

 

 

 

6.

Жебраки та безхатченки самі винні у своїх проблемах

 

 

 

 

 

 

7.

Нормально вважати, що твій народ кращий, ніж всі інші

 

 

 

 

 

 

8.

З неохайними людьми неприємно спілкуватися

 

 

 

 

 

 

9.

Навіть якщо у мене є власна думка, я готовий вислухати й інші точки зору

 

 

 

 

 

 

10

Всіх психічно хворих людей необхідно ізолювати від суспільства

 

 

 

 

 

 

11

Я готовий прийняти як члена своєї сім’ї людину будь-якої національності

 

 

 

 

 

 

12

Біженцям потрібно допомагати не більше, ніж усім іншим, тому що у місцевих проблем не менше

 

 

 

 

 

 

13

Якщо хтось чинить зі мною грубо, я відповідаю тим же

 

 

 

 

 

 

14

Я хочу, щоб серед моїх друзів були люди різних національностей

 

 

 

 

 

 

15

Для наведення порядку в країні необхідна «сильна рука»

 

 

 

 

 

 

16

Приїжджі повинні мати ті ж права, що й місцеві жителі

 

 

 

 

 

 

17

Людина, яка думає не так, як я, викликає у мене роздратування

 

 

 

 

 

 

18

До деяких націй і народів важко добре ставитись

 

 

 

 

 

 

19

Безлад мене дуже дратує

 

 

 

 

 

 

20

Будь-які релігійні течії мають право на існування

 

 

 

 

 

 

21

Я можу уявити людину не такої раси, до якої належу я, своїм близьким другом

 

 

 

 

 

 

22

Я хотів би стати більш толерантною людиною стосовно інших

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювання результатів.

Для кількісного аналізу підраховується загальний результат, без поділу на субшкали.

За кожну відповідь на пряме твердження нараховується від 1 до 6 балів («повністю не згоден» - 1 бал, «повністю згоден» - 6 балів). За відповідь на зворотні твердження нараховуються реверсивні бали («повністю не згоден» - 6 балів, «повністю згоден» - 1 бал). Потім отримані бали підсумовуються.

 

Номери прямих тверджень: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.

 

Номери зворотних тверджень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.

 

Оцінка виявленого рівня толерантності здійснюється за такими рівнями:

22 – 60 – низький рівень толерантності. Такі результати свідчать про високу інтолерантність людини і наявність у неї виразних інтолерантних установок стосовно навколишнього світу і людей.

61 – 99 – середній рівень. Такі результати демонструють респонденти, для яких характерним є поєднання як толерантних, так і інолерантних рис. В одних соціальних ситуаціях вони поводяться толерантно, в інших можуть виявляти інтолерантність.

100 – 132 – високий рівень толерантності. Представники цієї групи характеризуються яскраво вираженою толерантністю. У той же чс необхідно розуміти, що результати, які наближаються до верхньої межі (більше 115 балів), можуть свідчити про розмивання у людини «кордонів толерантності», що може бути пов’язане, наприклад, з психологічним інфантилізмом, тенденціями до потурання, поблажливості чи байдужості.

Для якісного аналізу аспектів толерантності можна використовувати поділ на субшкали:

1.    Етнічна толерантність: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.

2.    Соціальна толерантність: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.

3.    Толерантність як риса особистості: 3, 5, 9, 13, 17. 19, 22

Субшкала етнічна толерантність виявляє ставлення людини до представників інших етнічних груп і установки в сфері міжкультурної взаємодії.

Субшкала «соціальна толерантність» дозволяє досліджувати толерантні і інтолерантні прояви по відношенню до різних соціальних груп (меншин, злочинців, психічно хворих людей), а також вивчати установки особистості по відношенню до деяких соціальних процесів.

Субшкала «Толерантність як риса особистості» містить висловлювання, які  діагностують особистісні риси, установки і переконання, що значною мірою визначають ставлення людини до навколишнього світу.

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg*Чи є важливою толерантність в професійній діяльності викладача? Проаналізуйте кожну із субшкал тесту.

 

 

 

 

 

 

 

**Методика «Типи етнічної ідентичності»

(Г.У. Солдатова, С.В. Рижова)

 

Інструкція: Нижче подано висловлювання різних людей з питань національних відносин і національної культури. Подумайте і оцініть, згідно із запропонованими критеріями, наскільки Ваша думка співпадає з думкою цих людей.

 

з/п

 

 

Я – людина, яка

Згоден

Швидше згоден, ніж ні

У чомусь погоджуюсь, у чомусь ні

Швидше не згоден

Не згоден

1

2

3

4

5

6

7

1.

надає перевагу способу життя свого народу, але з великим інтересом ставиться до інших народів

 

 

 

 

 

2.

вважає, що міжнаціональні шлюби руйнують народи

 

 

 

 

 

3.

часто відчуває перевагу людей іншої національності

 

 

 

 

 

4.

вважає, що права нації завжди вищі від прав людини

 

 

 

 

 

5.

вважає, що у повсякденному спілкуванні національність немає значення

 

 

 

 

 

6.

надає перевагу способу життя лише свого народу

 

 

 

 

 

7.

зазвичай не приховує своєї національності

 

 

 

 

 

8.

вважає, що справжня дружба може бути лише між людьми однієї національності

 

 

 

 

 

9.

часто переживає сором за людей своєї національності

 

 

 

 

 

10

вважає, що будь-які засоби є добрими для захисту інтересів свого народу

 

 

 

 

 

11

не надає переваги будь-якій національній культурі, зокрема і власній

 

 

 

 

 

12

часто відчуває перевагу свого народу над іншими

 

 

 

 

 

13

любить свій народ, однак поважає мову і культуру інших народів

 

 

 

 

 

14

вважає суворо необхідним збереження чистої нації

 

 

 

 

 

15

важко вживається з людьми своєї національності

 

 

 

 

 

16

вважає, що взаємини з людьми інших національностей часто є джерелом неприємностей

 

 

 

 

 

17

байдуже ставиться до своєї етнічної належності

 

 

 

 

 

18

переживає напруження, якщо чує навкруги чужу мову

 

 

 

 

 

19

готова мати справу з представниками будь-якого народу, не зважаючи на національні відмінності

 

 

 

 

 

20

вважає, що народ має право вирішувати свої проблеми за рахунок інших народів

 

 

 

 

 

21

часто переживаю власну меншовартість у зв’язку із своєю національною належністю

 

 

 

 

 

22

вважає свій народ більш обдарованим і розвинутим у порівнянні з іншими народами

 

 

 

 

 

23

вважає, що представники інших національностей повинні обмежуватися у праві проживання на території моєї нації

 

 

 

 

 

24

дратується від близького спілкування з представниками інших національностей

 

 

 

 

 

25

завжди знаходить можливість спокійно розв’язати міжнаціональну суперечку

 

 

 

 

 

26

вважає, що необхідне «очищення» культури свого народу від впливу інших культур

 

 

 

 

 

27

не поважає свій народ

 

 

 

 

 

28

вважає, що на території її народу всі права на користування природними і соціальними ресурсами повинні належати лише власному народу

 

 

 

 

 

29

ніколи серйозно не ставилася до міжнаціональних проблем 

 

 

 

 

 

30

вважає, що її власний народ не кращий і не гірший за інші народи

 

 

 

 

 

 

Опрацювання та інтерпретація результатів

Отримані відповіді переводяться у бали за такою шкалою: згоден – 4 бали; швидше згоден, ніж ні – 3 бали; у чомусь погоджуюсь, у чомусь ні – 2 бали; швидше не згоден – 1 бал; не згоден – 0 балів.

За ключем підраховується кількість балів до кожного з п’яти типів етнічної ідентичності:

1.    Етнонігілізм – висловлювання 3, 9, 15, 21, 27.

 

2.    Етнічна індиферентність – висловлювання 5, 11, 17, 29, 30.

 

3.    Норма (позитивна етнічна ідентичність) – висловлювання 1, 7, 13, 19, 25.

4.    Етноегоїзм – висловлювання 6, 12, 16, 18, 24.

 

5.    Етноізоляціонізм – висловлювання 2, 8, 20, 22, 26.

 

6.    Етнофанатизм – висловлювання 4, 10, 14, 23, 28.

 

Залежно від суми балів, які набрали за кожною шкалою (від 0 до 20 балів) можна зробити висновок щодо прояву кожного типу етнічної ідентичності. Порівняння кількості балів за всіма шкалами дозволяє виокремити один чи кілька домінуючих типів етнічної ідентичності.

 

Типи етнічної ідентичності:

1. Етнонігілізм – одна з форм гіпоідентичності, яка за своєю сутністю є відходом від власної етнічної групи і пошуком стійких соціально-психологічних ніш не за етнічним критерієм.

2. Етнічна індиферентність – відсутність меж етнічної ідентичності, що виявляється у невизначеності етнічної належності, неактуальності етнічності.

3. Норма  (позитивна етнічна індиферентність) – поєднання позитивного ставлення до власного народу з позитивним ставленням до інших народів. В полі етнічному суспільстві позитивна етнічна ідентичність має характер норми і є властивістю для більшості людей. Така ідентичність надає оптимального балансу толерантності по відношенню до власної та інших етнічних груп, що дозволяє розглядати її як значущу умову самостійності та стабільності етнічної групи, з одого боку. Так як умову мирної міжкультурної взаємодії у полі етнічному світі, з іншого боку.

4. Етноегоїзм – може виявлятись у безневинній формі, на вербальному рівні, як результат сприймання інших етносів за допомогою конструкту «мій народ». Однак цей тип етнічної ідентичності може супроводжуватись напруженням і роздратуванням у спілкуванні з представниками інших етнічних груп або визнання права власного народу вирішувати свої проблеми за «чужий» рахунок.

 5. Етноізоляціонізм – впевненість у перевагах свого народу над іншими, у потребі «очищення» національної культури, негативне ставлення до міжетнічних шлюбів, ксенофобія.

6. Етнофанатизм – готовність вдаватись до будь-яких дій для захисту так чи інакше втлумачених етнічних інтересів, аж до етнічних «чисток». Відмова іншим народам у праві користування природними ресурсами і соціальними привілеями, визнання пріоритету етнічних прав народу над правами людини, виправдовування будь-яких жертв у боротьбі за благополуччя свого народу.

 

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

*Здійсніть кількісний і якісний аналіз отриманих результатів. Проаналізуйте результати методики.

Наскільки збігаються результати тестування, характеристики і Ваші власні уявлення про себе?

 

 

 

 

Тема 4. Педагогічна комунікація (взаємодія) як методологічна та методична основи педагогіки вищої школи.

 

*1. Педагогічне спілкування -


 

*** 2. Вкажіть стилі педагогічного спілкування.

 

СТИЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ

 

       
    Скругленная прямоугольная выноска: ___________________________________________цей стиль часто називають формальним або стилем потурання, оскільки педагог при виконанні своїх професійних обов’язків завжди прагне зайняти позицію невтручання, самоусунутися від керівництва і виконання ролі вихователя, а обмежитися лише виконанням суто викладацьких функцій. Звичайно це призводить до втрати педагогом контакту зі студентами і контролю за ними, відсутності знань про стосунки в колективі та індивідуальних особливостях конкретних його членів, нездатності впливати на процес їх становлення.
  Скругленная прямоугольная выноска: ____________________________________________- це жорсткий стиль, при якому викладач спирається виключно на власну точку зору, а студенти розглядаються ним лише як об’єкт впливу, пасивні виконавці його розпоряджень, які не мають права на самостійність та ініціативу. Головними формами взаємодії  такого стилю спілкування є наказ, указівка, інструкція, догана. Навіть подяка звучить як докір: «Ти добре сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилку студента часто бувають висміювання, різкі слова.
 
 

 

Скругленная прямоугольная выноска: _________________________________________стильє найбільш ефективним у педагогічній діяльності. Він заснований на повазі до особистості студента і орієнтований на стимулювання активності студентів, самоорганізацію і самоуправління особистості та колективу. Базується він на прагненні донести мету діяльності до свідомості студентів, залучити їх до участі у спільній діяльності. Основними способами взаємодії є заохочення, порада, інформування, координація, що розвиває в студентів упевненість, ініціативність. 
це діалог «на рівних». 
,Скругленная прямоугольная выноска: _________________________________стиль включає в себе два інших стилі. 
Вкажіть, які стилі можуть входити до складу даного стилю спілкування________________________________________________________
 

 

 


***3. Ви бачите пронумеровану класифікацію моделей спілкування (за В. Кан-Калік та І. Юсуповим). Поставте номери в клітинках поряд з вірними відповідями. Користуючись ключем, впишіть букви поряд з цифрами (для використання ключа порядковий номер є спільним для моделей і для визначень).

 

Моделі спілкування

 

букви

цифри

 

Визначення

1.

«Монблан»  (диктаторська)

 

 

 

 

у такому спілкуванні переважає вибірковість викладача в організації взаємовідносин зі студентами. Він зосереджує увагу на групі слабких або сильних студентів, що руйнує  цілісну й безперервну систему спілкування, довільно поєднує діалог і монолог у спілкуванні;

2.

«Китайська  стіна»  (неконтактна)

 

 

 

 

викладач є головною дійовою особою,  нерідко  гальмує  ініціативу  студентів.  Діалогічність  за  такої моделі  спілкування  зведена  до  мінімуму,  застосовується  лише  як тактичний прийом;

3.

«Локатор» (диференційованої уваги)

 

 

 

 

за  такого  спілкування викладач  постійно  наголошує  на  своїй  перевазі  над  студентами, виявляє до них зневажливе ставлення, переоцінює роль мовлення, особистого прикладу;

4.

«Робот» (негнучкого реагування)

 

 

 

 

ця модель може спричинити для викладача втрату ділового контакту в спілкуванні. Він адекватно використовує діалог, професійне і загальнолюдське мовлення;

5.

«Я сам» (авторитарна)

 

 

 

 

під час взаємодії зі студентами викладач чує лише себе, не реагує на студента, не усвідомлює його переживань і потреб, перебільшує інформативну функцію мовлення.

6.

«Гамлет» (гіперрефлексивна)

 

 

 

 

педагог цілеспрямовано і послідовно діє на підставі певної програми, незважаючи на обставини, що вимагають змін у спілкуванні. Монологічність він поєднує з навмисною і невмотивованою діалогічністю.

7.

«Друг» (активної взаємодії)

 

 

 

 

педагог підноситься  над студентами, як гірська вершина. Він відірваний від студентів, мало цікавиться їх інтересами, взаєминами з ними, його спілкування зводиться  лише  до  інформування  студентів,  що  зумовлює  їх  пасивність. Викладач перебільшує інформативну функцію слова;

8.

«Тетерук» (гіпорефлексивний)

 

 

 

 

дії викладача супроводжують сумніви, чи правильно його зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження тощо. Він перебільшує самопрезентаційну і чуттєву функції мовлення.

 

Ключ: По вертикалі – номер моделі спілкування; по горизонталі – визначення. Наприклад: якщо  термін по нумерації 5, а вірне визначення 8 – то буква «Х».

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

А

П

В

М

Т

А

К

В

2

Р

Б

У

Ф

І

В

М

Г

3

Р

Д

І

С

Я

С

О

О

4

Й

Ф

С

І

Ч

Л

Ю

Б

5

Ц

Е

У

К

Г

Е

Н

Х

6

Б

Р

П

А

О

Л

Д

В

7

Ю

Т

Д

І

І

О

П

А

8

Ц

Е

Є

Л

Н

   О

П

В

 

Впишіть вірну відповідь у клітинки.

 

Одна із букв вірної відповіді уже вписана у клітинку.

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg**Завдання до вірної відповіді.

Вірною відповіддю є ім’я і прізвище німецького психолога. Вкажіть, який психологічний експеримент вперше був проведений у 1938 році цим науковцем, результати якого прийнято використовувати і в наші дні.  

 

 

 

Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178***4. Тести і методики для самопізнання.            

 

Діагностика комунікативних властивостей особистості

 

Мета: вивчити рівень комунікабельності і товариськості у процесі спілкування.

Хід виконання роботи: пропонується уважно прочитати запитання опитувальника і дати відповідь «так», «так і ні», «ні». Відповідати відверто.

Обробка та аналіз результатів:

Відповідь «так» - 3 бали; «так і ні» - 2 бали; «ні» - 1 бал.

 

Текст опитувальника

 

Запитання

бали

1.

Чи багато у тебе друзів?

 

2.

Ти завжди можеш підтримати розмову в компанії друзів?

 

3.

Ти можеш подолати замкненість, сором’язливість у спілкуванні з людьми?

 

4.

Чи буває тобі нудно наодинці з самим собою?

 

5.

Ти завжди можеш знайти тему для розмови, коли зустрічаєш знайомого?

 

6.

Ти можеш приховати соє роздратування при зустрічі з неприємною тобі людиною?

 

7.

Ти завжди можеш приховувати поганий настрій, не переносячи його на близьких?

 

8.

Ти можеш помиритися першим після сварки з другом?

 

9.

Ти можеш утриматися від різких зауважень при спілкуванні з близькими людьми?

 

10.

Ти здатен у спілкуванні піти на компроміс?

 

11.

Ти вмієш у спілкуванні не нав’язливо відстоювати свою точку зору?

 

12.

Ти утримуєшся у розмові від осудження знайомих під час їх відсутності?

 

13.

Чи виникає в тебе бажання, коли ти дізнаєшся щось цікаве, розповісти це друзям?

 

 

Обговорення:

Від 30 до 39 балів.

Ти людина товариська, маєш задоволення від спілкування з близькими знайомими і незнайомими людьми. Ти цікавий у спілкуванні, друзі і знайомі цінують тебе за вміння вислухати, зрозуміти, дати пораду. Але не переоцінюй своїх можливостей, іноді ти буває балакучий. Будь уважним до співрозмовників, слідкуй за їх реакцією, старайся не стати нав’язливим.

Від 20 до 29 балів.

Ти в міру товариська людина, але у спілкуванні зазнаєш деяких труднощів. Друзів у тебе мало, не завжди можеш знайти спільну мову із знайомими людьми. Іноді у розмові буваєш нестриманим, неврівноваженим. Треба бути щирим, уважним, доброзичливим у ставленні до своїх співрозмовників. Крім того, не завадило б подолати деяку невпевненість в собі.

До 20 балів.

Ти людина сором’язлива, замкнута, у компанії майже завжди мовчиш, віддаєш перевагу самотності, а не спілкуванню з людьми. Хоча це зовсім не значить, що в тебе немає друзів і знайомих. Очевидно, вони цінують тебе за вміння вислухати, зрозуміти, пробачити. Але, якщо тобі хочеться вільно висловлювати свою точку зору, дискутувати на рівних, стати цікавим співрозмовником, треба подолати свою сором’язливість і бути щирим у суперечці, активно підтримувати розмову. А щоб вислови не видавались недоречними, тобі треба розвивати й удосконалювати навички спілкування. Крім того, можливо, ти дуже критично ставишся до себе, до своїх знань, умінь.

 

Методика. Який я співрозмовник?

 

Мета: Діагностувати уміння слухати співрозмовника у процесі спілкування.

Хід виконання роботи: прочитайте уважно запитання опитувальника і виберіть варіанти відповіді.

 

Текст опитувальника

1. Яка, на вашу думку, мета бесіди чи розмови?

а) краще познайомитися зі співрозмовником;

б) висловити свою точку зору з даного питання;

в) поділитись думками й обговорити їх.

2. Чи ставлять ваші діти чи діти ваших друзів такі запитання, наприклад: «Де сплять хмаринки?» або «Чи була бабуся маленькою?»:

а) часто;

б) ніколи;

в) інколи.

3. Чи доводилося вам зранку, збираючись на роботу, наспівувати?

а) так, завжди одну і ту ж пісню;

б) так, зазвичай різні пісні;

в) ні, ніколи.

4. Ви ставите запитання доповідачеві у кінці зборів?

а) так, завжди є про що запитати;

б) інколи, коли ви не погоджуєтеся з викладеною точкою зору;

в) ніколи, оскільки не вірите, що одне запитання змінить вашу точку зору;

5. Після розмови з другом чи колегою, чи траплялося вам змінювати свою точку зору з певної проблеми?

а) так, дуже часто;

б) інколи;

в) ніколи.

6. Коли розмовляєте з ким-небудь, то:

а) частіше говорите ви;

б) частіше говорить ваш співрозмовник;

в) ви говорите приблизно однаково.

7. За однієї ціни, що ви купите:

а) книжку;

б) платівку чи СD-диск;

в) білет у кіно.

8. Колега хоче поділитися з вами своїми проблемами, які вас не стосуються, що ви подумаєте:

а) що втратили цінний час;

б) що тепер матимете на нього вплив;

в) що спробуєте йому допомогти.

9. З трьох фраз Вам найбільше підходить:

а) тільки спеціаліст може висловлювати думки з даних проблем;

б) кожен може говорити про все, якщо вміє добре висловлювати свою думку;

в) спеціалісти не завжди хороші оратори, щоб переконливо говорити про свої досягнення.

10.  Якщо в розмові ви губите розуміння змісту слів, то:

а) зупините співрозмовника і попросите його знову пояснити сказане;

б) відзначите для себе незрозумілі місця, щоб запитати про них в кінці розмови;

в) вам завжди все зрозуміло.

11.  Можете ви повторити повідомлення чи пісню, почуті вранці по радіо:

а) так, завжди;

б) так, але вам необхідний час щоб пригадати;

в) не можете пригадати.

12.  У естрадного співака, перш за все, ви цінуєте:

а) голос;

б) зовнішній вигляд;

в) поведінку на сцені.

13.  Відвідування концерту для вас:

а) подія, яка приносить задоволення;

б) світський обов’язок;

в) задоволення, якщо виконують пісні ваших улюблених композиторів.

14.  Ви в гостях, де окрім вас ще 5-6 чоловік. Коли ви включаєтесь у розмову, то найчастіше:

а) ніхто не слухає вас;

б) усі замовкають, щоб вислухати вас;

в) ви взагалі уникаєте втручання в розмову.

15.  Ви знаходитеся в курсі подій суспільного життя, завдяки:

а) перегляду телепередач;

б) прослуховуванню радіопередач;

в) читанню газет.

 

Обробка та аналіз результатів:

Бали за кожну відповідь підраховуються згідно таблиці

 

Запитання №

Бали за відповідь

а

б

в

1

2

1

3

2

3

1

2

3

2

3

1

4

2

3

1

5

2

3

1

6

1

2

3

7

3

1

2

8

1

2

3

9

1

2

3

10

3

3

1

11

3

2

1

12

3

1

2

13

3

1

2

14

2

3

1

15

3

3

1

 

15-25 балів: якщо ви чесно відповідали на запитання й отримали вказану кількість балів, то це означає, що вам важко слухати свого співбесідника. Ви навіть не уявляєте, яку користь можете отримувати для себе з розмови і збагатити свої знання, або ж просто забуваєте про це.

25-35 балів: ви – посередній слухач. Для вас бесіда – не головне джерело інформації і не основа спілкування. Вам треба подолати психологічний бар’єр між собою і співбесідником. Багато чого можна дізнатися від інших, не тільки ви один знаєте істину. Уважно прислухайтесь до того, що вам говорять, вислуховуйте, навіть, зауваження, оскільки вам необхідно слухати набагато більше, ніж ви це робите.

 

35-40 балів: вам властива рідкісна якість – уміти слухати і добре говорити. Вести розмову для вас задоволення. Ваші співрозмовники завжди можуть узяти від вас щось корисне. Ви вмієте розуміти інших людей, а це особлива риса характеру, яку потрібно цінути.

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

Проаналізуйте результати тестів. Чи співпадають результати тесту з вашою думкою про себе?

 

 

 

Тема 5. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання.

 

* 5. Конфлікт -


**6.  Вкажіть до визначень назви способів регулювання конфліктів за К.Томасом та Т. Кілменом.

 

 

Блок-схема: документ: ______така поведінка можлива: коли розв’язання конфлікту для індивіда не дуже важливе; коли ситуація досить складна й розв’язання конфлікту потребує чимало зусиль від його учасників; коли в індивіда не вистачає влади для розв’язання конфліктів на свою користь; коли наслідок (вирішення чи невирішення) конфлікту не особливо важливий.   Блок-схема: документ: ________________________________________характеризується активною боротьбою індивіда за свої інтереси, відсутністю співробітництва при пошуках рішення, націленістю тільки на свої інтереси за рахунок іншої сторони. Індивід застосовує всі доступні для нього засоби для досягнення мети: владу, примус, різні засоби тиску на опонентів, залежність учасників від нього.
Блок-схема: документ: ____________________________________________________означає, що індивід бере активну участь у пошуках рішень, які задовольнять усіх учасників. При цьому спостерігається прозорість думок. Така форма потребує тривалішої роботи з учасниками, всебічного обговорення розходжень і вироблення спільного рішення з урахуванням інтересів усіх зацікавлених осіб.

Блок-схема: документ: ______________________________________________дії індивіда спрямовані на збереження й відновлення сприятливих відносин з опонентом завдяки згладжуванню стосунків за рахунок власних інтересів.
 
Блок-схема: документ: ______________________________________________дії учасників спрямовані на пошук рішень за рахунок взаємних поступок, на вироблення проміжного рішення, що задовольняє обидві сторони, при якому ніхто особливо не виграє і не втрачає.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=178 **7. Діагностика схильності до конфліктної поведінки

 

Методика К. Томаса та Т. Кілмена діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки, адаптація Н.В.Гришиної.

 

Мета: визначення переважного способу поведінки людини в конфліктних ситуаціях.

 

Інструкція. У кожній з поданих пар виберіть те судження, яке є найбільш типовим для вашої поведінки. Відведений час — не більш 15-20 хвилин.

 

Обробка результатів

Дайте відповідь на кожне запитання тесту. Якщо ваша відповідь (А чи Б) збігається з варіантами в «ключі», позначте знаком +. Кількість балів, набрана учасником опитування за кожного шкалою, дає уявлення про те, наскільки виражена в нього та чи інша форма поведінки в конфліктних ситуаціях.

 

Типова карта методики

 

1.    А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання.

      Б. Замість того, щоб обговорювати те, в чому ми розходимося, я стараюся звернути увагу на те, з чим ми обидва не згодні.

2.    А. Я стараюся знайти компромісне рішення.

      Б. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх власних.

3.    А. зазвичай я настійливо прагну добитися свого.

      Б. Я стараюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини.

4.    А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.

      Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої людини.

5.    А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час стараюся знайти підтримку у іншого.

      Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає ніякої користі.

6.    А. Я намагаюся уникнути виникнення прикрощів для себе.

      Б. Я намагаюся добитися свого.

7.    А. Я намагаюся відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом вирішити його остаточно.

      Б. Я вважаю за необхідне в чомусь поступитися, щоб домогтися іншого.

8.    А. зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.

      Б. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і питання.

9.    А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що виникають.

      Б. Я роблю зусилля, щоб домогтися свого.

10.    А. Я твердо прагну досягнути свого.

      Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення.

11.    А. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і питання.

      Б. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші відносини.

12.    А. Часто я намагаюся не займати позицію, яка може викликати суперечки.

      Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені назустріч.

13.   А. Я пропоную середню позицію.

      Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.

14.   А. Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди.

      Б. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів.

15.   А. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші відносини.

      Б. Я стараюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості.

16.   А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого.

      Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17.   А. зазвичай я наполегливо стараюся домогтися свого.

      Б. Я стараюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає ніякої користі.

18.   А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму.

      Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені назустріч.

19.   А. Я, насамперед, стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і спірні питання.

      Б. Я стараюся відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом вирішити його остаточно.

20.   А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності.

      Б. Я стараюся знайти найкраще поєднання виграшів і втрат для нас обох.

21.   А. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого.

      Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

22.   А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю позицією і точкою зору іншої людини.

      Б. Я відстоюю свої бажання.

23.   А. Як правило, я заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

      Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за розв'язання спірного питання.

24.   А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я постараюся піти назустріч його бажанням.

      Б. Я стараюся переконати іншого прийти до компромісу.

25.   А. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів.

      Б. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого.

26.   А. Я пропоную середню позицію.

      Б. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

27.   А. Часто уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки.

      Б. якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму.

28.   А. зазвичай я настійно прагну добитися свого.

      Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай стараюся знайти підтримку у іншого.

29.   А. Я пропоную середню позицію.

      Б. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь розбіжності, що виникають.

30.   А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого.

      Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з іншою зацікавленою людиною могли домогтися успіху.

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

        Проаналізуйте результати тестування. Опишіть спосіб врегулювання конфлікту, який є для вас доцільним, згідно методики.

УВАГА!!! Користуйтесь описом способів врегулювання конфліктів у завданні  6.  Данні завдання пов’язані.

 

 

 

 

Обробка даних:

 

Питання

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

1

 

 

 

А

Б

2

 

Б

А

 

 

3

А

 

 

 

Б

4

 

 

А

 

Б

5

 

А

 

Б

 

6

Б

 

 

А

 

7

 

 

Б

А

 

8

А

Б

 

 

 

9

Б

 

 

А

 

10

А

 

Б

 

 

II

 

А

 

 

Б

12

 

 

Б

А

 

13

Б

 

А

 

 

14

Б

А

 

 

 

15

 

 

 

Б

А

16

Б

 

 

 

А

17

А

 

 

Б

 

18

 

 

Б

 

А

19

 

А

 

Б

 

20

 

А

Б

 

 

21

 

Б

 

 

А

22

Б

 

А

 

 

23

 

А

 

Б

 

24

 

 

Б

 

А

25

А

 

 

 

Б

26

 

Б

А

 

 

27

 

 

 

А

Б

28

А

Б

 

 

 

29

 

 

А

Б

 

30

 

Б

 

 

А

 

 

**8. Методика. Конфліктна особистість.

 

Мета: Оцінити міру конфліктності або тактовності людини.

 

Інструкція: Вам пропонується ряд тверджень. Виберіть один з трьох запропонованих варіантів, відповідно вашим поглядам, і поряд з його позначенням – а, б, в – поставте на бланку для відповіді знак «+» («так») або підкресліть. Кожен варіант відповідей отримує певну кількість балів: а – 4 бали; б – 2, в – 0.

 

Текст опитувальника

 

1.    Уявіть, що в суспільному транспорті почалась суперечка. Що ви зробите?

а) не втручатиметеся в неї;   

б) втрутитеся, ставши на сторону того, хто правий;

в) втрутитеся і відстоюватиме свою точку зору;

2. На зборах ви критикуєте керівництво за допущені помилки:

а) ні;   

б) так, але залежно від вашого особистого ставлення до нього;     в) завжди критикуєте за помилки.

3. Ваш безпосередній начальник викладає план роботи, який не здається вам правильним. Чи запропонуєте ви свій план, який здається вам краще:

а) якщо інші вас підтримають, то так; 

б) зрозуміло, ви підтримуватиме свій план; 

в) боїтеся, що за критику у вас будуть неприємності.

4. Чи любите ви сперечатися з колегами, друзями:

а) лише з тими, хто не ображається і коли спори не псують ваші стосунки;     

б) так, але лише по важливих, принципових питаннях;         

 в) ви сперечаєтесь зі всіма і з будь-якого приводу.

5. Хтось намагається «пролізти» вперед вас без черги:

а) вважаючи, що і ви не гірші за нього, спробуєте обійти чергу;   

б) обурюєтесь, але про себе;

в) відкрито висловлюєте своє обурення.

6. Якщо в якійсь спірній ситуації ваша думка буде вирішальною, як ви поступите:

а) висловитесь і про позитивні, і про негативні сторони пропозиції;   

б) виділите позитивні його сторони і запропонуєте подумати ще;     

в) ви станете лише критикувати ідею.

7. Ваша дружина (чоловік) постійно говорить вам про ваше марнотратство, а сама (сам) раз у раз купує дорогі речі. Вона (він) захотіла дізнатися вашу думку про свою останню покупку. Що ви скажете:

а) що схвалюєте покупку, якщо вона принесла дружині (чоловікові) задоволення;

б) говорите, що ця річ позбавлена смаку;    

в) лаєте її (його) за покупку.

8. Ви зустріли підлітків, які палять. Як ви відреагуєте:

а) подумаєте: «Навіщо псувати собі настрій із-за чужих хлопців?»;    

б) зробите їм зауваження;

в) відчитаєте їх.

9. У ресторані ви відмітили, що офіціант вас обрахував:

а) в такому разі ви не даєте йому чайові, які заздалегідь приготували;

б) попросите, щоб він при вас ще раз порахував суму;  

в) влаштуєте скандал.

10. У будинку відпочинку погане обслуговування. Який вихід ви дасте своєму обуренню:

а) висловите претензії адміністратору;  

б) поскаржитесь на нього, аби його покарали;

в) зженете свою незадоволеність на молодшому персоналі: прибиральницях, офіціантках.

11. Ви сперечаєтесь зі своїм сином-підлітком і переконуєтесь, що він правий. Чи визнаєте ви свою помилку;

а) ні;     

б) зрозуміло, визнаєте;

в) який же у батька буде авторитет, якщо визнати свою помилку?

 

Обговорення:

Якщо сума балів знаходиться в межах від 30 до 40 балів, опитуваний тактовний, не любить конфліктів, уникає критичних ситуацій; прагне бути приємним для тих, що оточують, але не завжди надає їм допомогу.

Якщо сума в межах від 15 до 29 балів, то опитуваний – конфліктна особа. Наполегливо обстоює свою думку, незважаючи на те, як це вплине на особисті або службові стосунки. За це його поважають.

Якщо сума в межах від 10 до 14 балів, то опитуваний сам провокує конфлікти, шукає приводи для суперечок, любить критикувати, нав’язує свою думку, він – скандаліст.

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpgОпишіть результат тестування. Чи співпадають результати з вашою думкою про себе?

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Дидактика вищої школи.

 

** 1. Вкажіть форми, методи, засоби навчання.

 

 

Выноска со стрелкой вправо: Форми
навчання
Выноска со стрелкой вправо: Методи 
навчання
Выноска со стрелкой вправо: Засоби 
навчання
   

 


 

***2. Ви бачите описані історичні етапи розвитку форм навчання, які пронумеровані. Назви цих форм можна побачити нижче і позначені вони буквами. Ваше завдання віднайти вірну назву до описаного історичного етапу і записати в ключ букву назви.

 

             
  Загнутый угол: 1.	Навчання, яке набуло широкого розповсюдження в середньовічних школах. Його характерні ознаки: непостійний склад учнів з різним рівнем розвитку, різним рівнем знань, не однорідний за віком. У школах панували репродуктивні методи навчання: механічне заучування, багаторазове повторення і відтворення матеріалу.

  Загнутый угол: 2. Система навчання , яка була заснована в Англії,( кін. XVIII—поч. XIX ст.) — сутність її в тому, що вчитель організував навчання молодших школярів за допомогою старших (давав інструкцію як вчити)   Загнутый угол: 3. Форма навчання на ранніх стадіях розвитку людства навчання було пов’язане з конкретною поведінкою та діяльністю людини. Діти навчалися, наслідуючи дорослих.
 
 
 
  Загнутый угол: 4. Навчання, яке виникло в Давній Греції; учень виконує індивідуальне завдання, вчитель допомагає. Воно є досить ефективним, тому що дозволяє врахувати особливості розвитку дитини, провадити індивідуальний контроль за процесом засвоєння знань. Однак має ряд недоліків: воно потребує матеріальних затрат, а також позбавляє однолітків спілкування.

  Загнутый угол: 5. Суть системи в тому, що навчання про¬вадять в класах, розподілених на підставі результатів психометричних обстежень і характеристик вчителів (4 групи класів: із середніми здібностями, малоздібними, розумово відсталими та обдарованими). Тривалість навчання в кожній групі була різною.

  Загнутый угол: 6. сутність; виховання через дію, навчання за проек¬том (зміст навчання визначає проект) (30-ті роки ХХ ст., автор Дьюї, м. Чи¬каго, США)
 
 

 

 


Загнутый угол: 7. Заснована Я. А. Комен-ським, який глибоко обґрунтував її у видатній праці «Велика дидактика» (1632 р.). Він вважав, що в школі навчання учнів повинно провадитись у класах з постійним складом учнів (однорідні за віком, розвитком); формування класів здійснюється на початку навчального року; навчальний рік повинен мати фіксовані початок і кінець, чотири періоди канікул; повинна бути програма навчання, зміст навчання за роками; заняття кожен день, крім неділі; навчання в класах по 40—50 осіб. Загнутый угол: 9. Це американська система навчання (50—60-ті роки ХХ ст.), за якою 40 % часу відводиться на навчання учнів у великих групах (100—150 осіб), 20 % — на навчання у малих групах (10—15 осіб), а 40 % — на самостійну роботу.

Загнутый угол: 8.Система знань (за назвою м. Дальтон, США, 20-ті роки ХХ ст.), суть системи: виключаються класи, колективна робота вчителя з учнями; використовуються лабораторії, де провадяться заняття; використовуються таблиці, прилади, технічні засоби.

 

 

 

 

Назви форм навчання.

 

                     
    Блок-схема: карточка: А
Індивідуальне навчання
  Блок-схема: карточка: О
План Трампа
  Блок-схема: карточка: К
Первісна форма навчання
 
    Блок-схема: карточка: Н
Класно-урочна форма навчання
   
 
 
      Блок-схема: карточка: Е
Метод проектів
 
 
 

 

 

 

 


Ключ:

Нумерація описання історичних етапів розвитку форм навчання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Букви вірних назв форм навчння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: http://nvk-perspektiva.at.ua/_nw/0/23098676.jpg

У вірній відповіді ви побачите прізвище відомого педагога. Який внесок дана особистість зробила у розвиток освіти?

 

 

 

***3. Заповніть піраміду навчання Едгара Дейла.

 

Людина запам’ятовує                                               В результаті людина може:         

 

 

 

 

*4. Опишіть обов’язкові елементи в структурі лекції


*5. Інтерактивне навчання – це

 

**6. В таблиці класифікації інтерактивних методів навчання вкажіть не імітаційні та імітаційні методи.

 

           
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Скругленный прямоугольник: ___________________________________   Скругленный прямоугольник: ____________________________________
 

 

 

 

 


**7. Ви бачите опис інтерактивних методів навчання але назви не співпадають із змістом. Ваше завдання – навпроти кожного методу, де була знайдена помилка поставити будь-яку позначку та вказати номер, де знаходиться вірна відповідь до даної назви.

Опис інтерактивних методів навчання відмітка про помилку вказати номер з вірною відповіддю
1. Метод Сократичної бесіди (евристичної бесіди) - цей метод є одним із найефективніших способів забезпечення зворотного зв’язку в аудиторії, мотивації до роздумів, активізації навчально-пізнавальної, пошукової діяльності студентів. Застосування такого методу дозволяє кожному висловити  свої  сумніви,  винести  на  обговорення  гострі  і,  на  його  думку,  до цього  часу  не  вирішені  питання,  вступити  в  суперечку  з  колегами  та викладачем. Даний   метод  спрямований  на  вдосконалення  творчого  мислення студентів, формування уміння аргументувати, полемізувати, самостійно обирати шляхи визначення правильних рішень, відстоювати позиції, та загалом підняти рівень зацікавленості професійними навичками майбутньої фахової діяльності.

 

 

2. Метод проектів - метод  навчання,  оцінювання  і  атестації,  який  широко застосовується  у  США,  у  процесі  підготовки  майбутніх  фахівців.  Найчастіше - це  студент  збирає  матеріал  для  атестації, викладач  має  можливість  оцінити  рівень  професійного  зростання  студента протягом вивчення курсу. 

 

 

3. Синектика – виник у другій половині XIX ст. у сільськогосподарських школах США. В основі цього методу лежать ідеї Дж. Дьюї, В. X. Кілпатріка, Е. Торндайка та інших американських учених. Цей метод можна охарактеризувати як «навчання через діяння», коли учень безпосередньо включається в активний пізнавальний процес: самостійно  формулює проблему, збирає необхідну інформацію, знаходить  і порівнює варіанти  вирішення  проблеми,  робить  висновки, аналізує свою діяльність, формуючи «по цеглинках» щось нове й набуваючи нового навчального й життєвого досвіду.

 

 

 

4.
Метод коучингу   – наставляти, надихати, тренувати; тренувати, займатися  репетиторством,  готувати  до  іспиту  або  змагань.  Це  засіб сприяння, допомоги іншій людині в пошуку її власних рішень в будь-якій складній ситуації; це інструмент для оптимізації людського потенціалу та ефективної діяльності. Під час застосування цього методу студенти мають змогу розвивати у собі так зване позитивне і конструктивне мислення – уміння бачити та використовувати всі доступні можливості та ресурси, безпомилково визначати, передбачати тенденції розвитку та знаходити оптимальний варіант дії, що дозволяє  при  мінімальних  зусиллях  досягати  максимальних  результатів.

 

 

5. Метод портфоліо –  модель групового вирішення проблем за допомогою метафоричного мислення.  Це  модель  групової  творчої  діяльності  та  навчального дослідження розробляється у зарубіжній педагогіці з 1960-х років. Охоплює досвід застосування відомого методу групової генерації  ідей,  який  має  назву  «мозкової  атаки»,  або  «мозкового  штурму».  Головним для дидактичних пошуків було стимулювання пошукової навчальної діяльності, яка заснована на емоційно-образному, метафоричному мисленні. 

 

 

 

 

 

Описание: https://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=b5322b2aef12f3d87122a958ab6c2b65&n=33&h=215&w=1788. Методика «Педагогічні ситуації»[1]

(оцінюється викладачем)

Мета:  Виявити  педагогічні  здібності  викладача  на  основі  того,  який  вихід  він знаходить з низки описаних педагогічних ситуацій. 

Інструкція: «Перед Вами – низка складних педагогічних ситуацій. Познайомившись із змістом  кожної  з  них,  необхідно  вибрати  із  запропонованих  варіантів  реагування  на  цю ситуацію  той,  котрий  з  педагогічної  точки  зору,  на  Вашу  думку,  найбільш  правильний. Якщо ні один із запропонованих варіантів відповідей Вас не влаштовує, то можна назвати свій, оригінальний».

 

Ситуація  1.  Ви  почали  заняття,  всі  студенти  заспокоїлися.  В  аудиторії  тихо,  і раптом  хтось  вголос  засміявся.  Коли  Ви,  ще  не  встигнувши  нічого  сказати,  запитливо  і здивовано подивилися на студента, який засміявся, він, дивлячись вам прямо в очі, заявляє: «Мені  завжди  смішно  дивитися  на  Вас  і  завжди  хочеться  сміятися,  коли  Ви  проводите заняття».

Як Ви на це відреагуєте?

1.  «От тобі й на!»

2.  «А що Вам здається смішним?»

3.  «Ну, будь ласка, смійся!»

4.  «Ви що хворий?»

5.  «Люблю веселих людей».

6.  «Я рада (ий), що створюю Вам веселий настрій».

7.  __________________________________________________________

 

Ситуація  2.  Після  декількох  занять  студент  заявляє  Вам:  «Я  не  думаю,  що  Ви,  як педагог, можете нас чомусь навчити». 

Ваша реакція:

1.  «Ваша справа - вчитися, а вчити – викладача».

2.  «Таких, як Ви, зрозуміло , я нічого не зможу навчити».

3.  «Можливо,      Вам      краще      перейти      в      інший      ВНЗ,      або  навчатися  в  іншого

викладача".

4.  «Ви просто не бажаєте вчитися».

5.  «Мені цікаво знати, чому Ви так думаєте?»

6.  «Давайте поговоримо про це більш детально. У моїй поведінці, мабуть, є щось таке, що викликає у Вас такі думки".

7.  __________________________________________________________ 

 

Ситуація  3.  Викладач  дає  студентові  завдання,  а  той  не  хоче  його  виконувати, заявляючи: «Я не бажаю це робити!»

Якою повинна бути реакція викладача?

1.  «Не хочеш - примусимо!»

2.  «Навіщо ж Ви тоді прийшли вчитися?»

3.  «Тим    гірше    для    Вас,    залишайтеся    неосвіченими, невігласами. Ваша поведінка схожа до поведінки людини, яка на зло своєму обличчю хотіла відрізати собі носа».

4.  «Ви розумієте, чим це може закінчитися для Вас?»

5.  «Не могли би Ви пояснити, чому?»

6.  «Давайте сядемо і обговоримо - можливо, Ви маєте рацію».

7.  __________________________________________________________ 

 

Ситуація  4.  Студент  невдоволений  своїми  успіхами  у  навчанні,  невпевнений  у  своїх здібностях і в тому, що він колись зможе зрозуміти і засвоїти матеріал, звертається до викладача: «Як Ви вважаєте, чи зможу я коли-небудь вчитися на відмінно і не відставати від інших студентів у групі?» 

Що на це повинен відповісти викладач?

1.  «Якщо чесно сказати - я не впевнений».

2.  «О, так, безперечно, в цьому Ви можете не сумніватися».

3.  «У Вас чудові здібності, і я покладаю на Вас великі надії».

4.  «Чому Ви не впевнені у собі?»

5.  «Давайте поговоримо і вияснимо проблеми».

6.  «Багато  залежить від того, як ми з Вами будемо працювати».

7.  __________________________________________________________

 

Ситуація 5. Студент говорить до викладача: «На два найближчих заняття, які Ви будете  проводити,  я  не  піду,  позаяк  в  цей  час  я  хочу  піти  на  концерт  рок-музики (варіанти:  погуляти  з  друзями,  побувати на  спортивних  змаганнях  в  якості  глядача,  на весіллі тощо)». 

Як потрібно відповісти йому?

1.  «Тільки спробуйте!»

2. «Наступного разу Вам доведеться прийти з пояснювальною запискою».

3.  «Це  Ваша  справа,  вам  складати  екзамен  (залік).  Доведеться  все  одно  звітувати  за пропущені заняття. Я потім Вас обов'язково спитаю».

4.  «Ви, мені здається, дуже несерйозно ставитесь до занять».

5.  «Можливо, Вам взагалі залишити навчання?»

6.  «А що будете робити далі?»

7.  «Мені  цікаво  знати, чому  відвідування  концерту  (прогулянки)  для Вас є цікавішим, ніж заняття?»

8.  __________________________________________________________ 

 

Ситуація  6.  Студент,  побачивши викладача,  коли  той  зайшов  в  аудиторію,  сказав йому: «У Вас дуже втомлений вигляд».

 Як на це має реагувати викладач:

1.  «Я думаю, що з Вашого боку не зовсім етично робити мені такі зауваження».

2.  «Так, я погано себе почуваю».

3.  «Не хвилюйтеся за мене, краще подивіться на себе».

4.  «Я сьогодні погано спав(ла), було багато роботи».

5.  «Не хвилюйтеся, це не заважатиме нашим заняттям».

6.  «Ви - дуже уважний, дякую за турботу!»

7.  __________________________________________________________ 

 

Ситуація  7.  «Я  відчуваю,  що  заняття,  які  Ви  проводите,  не  допомагають  мені  у майбутній  професійній  діяльності».  -  говорить  студент  викладачеві,  і  додає:  «Я  взагалі думаю кинути навчання».

Як на це повинен реагувати викладач?

1.  «Припиніть говорити дурниці!»

2.  «Нічого собі, додумався!»

3.  «Можливо Вам знайти іншого викладача».

4.  «Я хотів(ла) детальніше дізнатися, що у Вас викликало таке бажання?»

5.  «А що, як нам попрацювати разом над вирішенням Вашої проблеми?»

6.  «Можливо, Вашу проблему можна вирішити якось по-іншому?"

7.  ____________________________________________________________

 

Ситуація  8.  Студент  розмовляє  з  викладачем,  демонструючи  надмірну

самовпевненість: «Немає нічого такого, чого я б не зміг зробити, якщо б захотів. Для мене нічого немає складного у тому, щоб вчити Ваш предмет». 

Якою має бути відповідь викладача?

1.  «Ви занадто високої думки про себе».

2.  «З Вашими здібностями? Я не впевнений».

3.  «Ви, мабуть, відчуваєте себе досить впевнено, якщо так говорите?»

4.  «Я  теж  впевнений  у  цьому,  бо  знаю,  що  Ви,  якщо  захочете,  багато  зможете

досягнути».

5.  «Це,  мабуть,   потребує  від  Вас  великої напруженості: великих зусиль».

6.  «Надмірна самовпевненість заважає справі».

7 ___________________________________________________________

 

Ситуація  9.  У  відповідь  на  зауваження  викладача  студент  говорить,  що  для  того, щоб засвоїти навчальний предмет, йому не потрібно багато працювати: «Мене вважають досить здібною людиною».

Що має відповісти йому на це викладач?

1.  «Ця думка Вас не стосується».

2.  «Ваші зусилля і знання цього не підтверджують».

3.  «Багато людей вважають себе досить здібними, проте не завжди є такими».

4.  «Я радий (а), що Ви такої високої думки про себе».

5.  «Це тим паче повинно змусити Вас більше працювати».

6.  «Це звучить так, ніби Ви самі не дуже вірите у свої здібності».

7.  __________________________________________________________

 

Ситуація 10. Студент говорить до викладача: «Я знову забув виконати завдання».

 Як слід на це реагувати викладачеві?

1.  «Ну от, знову!»

2.  «Чи не здається Вам це виявом безвідповідальності?»

3.  «Думаю,  що Вам вже час починати ставитись до справи серйозно».

4.  «Я хотів(ла) би знати, чому?»

5.  «У Вас, мабуть, не було для цього можливості?»

6.  «Як Ви вважаєте, чому я кожного разу нагадую про це?»

7.  __________________________________________________________

 

Ситуація 11. Студент у розмові з викладачем говорить йому: «Я хотів би, щоб Ви ставилися до мне краще».

Як повинен відповісти на таке прохання студента викладач?

1.  «Чому я повинен ставитися до Вас краще, ніж до всіх інших?»

2.  «Я зовсім не збираюсь грати в любчиків і фаворитів!»

3.  «Мені не подобаються люди, які заявляють так, як Ви».

4.  «Я  хотів(ла)  би  знати,  чому  я  повенен(на)  особливо  виділяти  Вас  серед  інших студентів».

5.  «Якби  я  Вам  сказав(ла),  що  люблю  Вас  більше,  ніж  інших  студентів,  то  Ви  б почували себе краще, впевненіше?»

6.  «Як Ви вважаєте, як я насправді до Вас ставлюсь?»

7. __________________________________________________________

 Ситуація  12.  Студент,  висловивши  викладачеві  свої  сумніви  щодо  можливості глибокого міцного засвоєння предмету, який він викладає, додав: «Я сказав Вам про те, що мене турбує. Тепер Ви скажіть, у чому причина цього і як мені бути далі?» 

 Що має відповісти на це викладач?

1.  «У Вас, мені здається, комплекс неповноцінності».

2.  «У Вас немає ніяких підстав для хвилювання».

3.  «Перш  ніж  я  зможу  висловити  свою  обґрунтовану  думку,  мені  необхідно  краще

розібратися у сутності проблеми».

4.  «Давайте почекаємо, попрацюємо і повернемося до цієї проблеми через деякий час. Я

думаю, ми зможемо її вирішити».

5.  «Я не готовий(а) зараз дати Вам точну відповідь, мені потрібно подумати».

6.  «Не хвилюйтесь, і мені у свій час нічого не вдавалося».

7.  __________________________________________________________

 

Ситуація  13.  Студент  говорить  викладачеві:  «Мені  не  подобається  те,  що  Ви говорите і захищаєте на заняттях». 

Якою має бути відповідь викладача?

1.  «Це – погано».

2.  «Ви, мабуть, в цьому не розбираєтесь».

3.  «Я сподіваюсь, що у подальшому в процесі наших занять Ваша думка зміниться».

4.  «А що Ви самі любите і готові захищати?»

5.  «Чому?»

6.  __________________________________________________________

 

Ситуація  14.  Студент,  явно  демонструючи  своє  погане  ставлення  до  будь-кого  з товаришів групи, говорить: «Я не хочу працювати (вчитися) разом з ним». 

Як має на це відреагувати викладач?

1.  «Ну і що?»

2.  «Нікуди не дінетесь, все одно доведеться».

3.  «Це нерозумно з Вашого боку».

4.  «Але й він теж після цього не захоче з вами працювати (вчитися)».

5.  «Чому?»

6.  «Я думаю, що Ви не правий».

7.  _________________________________________________________ 

 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИСНОВКИ

Ключ до методики «Педагогічні ситуації».

Оцінка в балах різних варіантів відповідей на різні ситуації.

 Вибраний варіант відповіді і його оцінка в балах порядковий номер педагогічної ситуації.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4

3

4

2

5

5

-

-

2

2

2

3

3

5

5

-

-

3

2

3

4

4

5

5

-

-

4

2

3

3

4

5

5

-

-

5

2

2

3

5

2

4

5

5

6

2

3

2

4

5

5

-

-

7

2

2

3

4

5

5

-

-

8

2

2

4

5

4

3

-

-

9

2

4

3

4

5

4

-

-

10

2

3

4

4

5

5

-

-

11

2

2

3

4

5

5

-

-

12

2

3

4

5

4

5

-

-

13

2

2

4

4

5

4

5

-

14

2

2

3

4

4

5

-

-

 

Примітка: власні відповіді оцінюються окремо, і відповідні оцінки додаються до загальної суми балів.

 

Здатність  правильно  вирішувати  педагогічні  проблеми визначаються  за сумою балів, набраних респондентом за всіма 14 педагогічними ситуаціями, поділеної на 14. Якщо  респондент  отримав  середню  оцінку  вище  4,5  балів, то  його  педагогічні здібності  (за  даною  методикою)  вважаються  високорозвиненими  (високий  рівень). Якщо  середня  оцінка  знаходиться  в  інтервалі  від  3,5  до  4,4  балів,  то  педагогічні здібності  вважаються  достатньо  розвиненими  (середній  рівень).  І  на  кінець,  якщо середня оцінка нижче 3,4 бали, то педагогічні здібності респондента слаборозвинені (низький рівень).

 

 

 

 

***9. Складіть кросворд (сканворд) використовуючи педагогічну та психологічну термінологію (не менше 16 термінів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання та відповіді до кросворду (сканворду).

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.    Зелінська Т.М., Михайлова І.В., Демерс А.Е. Практикум із соціальної психології: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2014. – 232 с.

2.    Кайдалова Л. Г., Щокіна Н. Б., Вахрушева Т. Ю.  Педагогічна  майстерність  викладача:  Навчальний  посібник.  –  Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.

3.    Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л.Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

4.    Коулман П. Т. Результативний конфлікт / Пітер Т. Коулман, Роберт Фергюсон ; пер. з англ. Інни Софієнко. – К. : Наш Формат, 2016. – 320с. С. 230-231

5.    Методика  викладання  у  вищій  школі  (мотивація  навчальної  діяльності): Матеріали  методичного  семінару  «Мотиваційний  підхід  до  організації навчального  процесу  у  вищій  школі»  /  [Н. Я. Кравчук,  О. Є. Коваль].  – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. –  81 с. С.69-74

6.    Педагогіка та психологія вищої школи : тексти лекцій. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014. –  с. 6.

7.    Темрук О.В. Соціальна психологія: Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2013. – 280 с.

8.    Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. / М.М. Фіцула. – К. : “Академвидав”, 2006. – 352 с.

9.    Шиліна Н.Є. Педагогіка: [навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей] /  Шиліна Н.Є. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 188 с. 

 

 

 

 [1] Методика  викладання  у  вищій  школі  (мотивація  навчальної  діяльності): Матеріали  методичного  семінару  «Мотиваційний  підхід  до  організації навчального  процесу  у  вищій  школі»  /  [Н. Я. Кравчук,  О. Є. Коваль].  – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. –  81 с. С.69-74