А. В. Костюк Ю. Л. Старовойт

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для студентів усіх спеціальностей

Зміст