ЗМІСТ

1. Уживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження.

2. Звертання в різних стилях мовлення.

3. Зміни приголосних при словотворенні й словозміні.

4. Спрощення груп приголосних у словах іншомовного походження.

5. Подвоєння й подовження приголосних у словах іншомовного походження.

6. Правопис префіксів пре-, при-, прі-.

7. Визначення роду невідмінюваних іменників.

8. Закінчення іменників чоловічого роду у формі родового відмінка однини.

9. Правопис складних іменників.

10. Правопис складних прикметників.

11. Правопис прикметникових форм, утворених від географічних назв.

12. Правопис складних і складених числівників. Відмінювання числівників.

13. Поєднання числівників з іменниками.

14. Правопис складних займенників.

15. Прислівники та прислівникові сполуки.

16. Правопис часток.

17. Фонетичні засоби милозвучності української мови.

18. Правопис слов’янських прізвищ.

Список використаної літератури.