18. Правопис слов’нських прізвищ.

Література

Основна:

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посіб. / Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. – К. : Атіка, 2005. – С. 494–495.

2. Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. Г. – 3-тє вид., доп. – Х. : Торсінг, 2005. – С. 170–175.

3. Український правопис / НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 126–134.

Додаткова:

1. Дорошенко Т. С. Сучасний український правопис / Т. С. Дорошенко, І. А. Череп. – Х. : Торсінг плюс, 2011. – С. 135–140.

2. Максименко В. Ф. Орфографічний тренажер / Максименко В. Ф. – Х. : Торсінг Плюс, 2008. – С. 128–133.

Питання для самоперевірки

1. У яких випадках російську літеруепередають українськоює?

2. Поясніть написання російських суфіксів -ев, -еевукраїнською мовою.

3. Як українською мовою передають російську літеруи?

4. Прокоментуйте правопис прізвищНікітін, Ніколаєв, Філіппов.

5. Як потрібно передавати українською мовою російську літеруё?

Практична частина

Завдання 1.Наведені прізвища запишіть українською мовою.

Демьянец, Жулинский, Ёлкин, Десницкий, Ратников, Зимин, Ветров, Радищев, Титов, Букреев, Лукьяненко, Савин, Никитин, Васильев, Бельский, Николаев, Чичиков, Григорьев, Дьяков, Плюшев, Шевцов, Леонов, Лаптев, Лебедев, Семенов, Корнеев, Андреев, Онищев, Ильин, Шишкин, Виноградов, Марьин, Минаев, Сабынин, Моисеенко, Иванов, Песков, Рыбаков,Пушкарёв, Лавренёв, Жигарёв.

Завдання 2.Відредагуйте слов’янські прізвища.

Алфьоров, Беляєв, Чечоткин, Артьомов, Соловьйов, Голубев, Єгоров, Бєстужев, Звєрєв, Сергєев, Голіцин, Прівалов, Радищєв, Юрьєв, Ліхачов.

Тести для самоконтролю

1. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Егоров, Ефимов, Достоевский, Гуляев українською мовою

А Егоров, Ефимов, Достоєвський, Гуляєв

Б Єгоров, Єфимов, Достоевський, Гуляев

В Єгоров, Єфимов, Достоєвський, Гуляєв

Г Єгоров, Єфімов, Достоєвский, Гуляєв.


2. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Толстой, Донской, Луговой, Боровой українською мовою

А Толстой, Донськой, Луговой, Боровой

Б Толстой, Донской, Луговой, Боровой

В Толстой, Донський, Луговий, Боровой

Г Толстой, Донський, Луговий, Боровий.


3. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Новиков, Куликов, Радищев, Гнедич українською мовою

А Новіков, Куліков, Радіщев, Гнєдіч

Б Новиков, Куликов, Радищєв, Гнедич

В Новіков, Куликов, Радищев, Гнєдіч

Г Новиков, Куликов, Радищев, Гнєдич.


4. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Репин, Лесков, Белинский, Столетов українською мовою

А Рєпин, Лєсков, Бєлінский, Столєтов

Б Рєпін, Лісков, Белінський, Столєтов

В Рєпін, Лєсков, Бєлінський, Столєтов

Г Репін, Лесков, Белінський, Столетов.


5. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Матвеев, Менделеев, Медведев, Алексеев українською мовою

А Матвєєв, Мєнделєєв, Медвєдєв, Алексєєв

Б Матвєєв, Менделєєв, Медведєв, Алексєєв

В Матвеєв, Менделеєв, Медведєв, Алексеєв

Г Матвєев, Менделєев, Медведєв, Алексєев.


6. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Муромцев, Андреев, Плещеев, Писарев українською мовою

А Муромцев, Андрєєв, Плещєєв, Писарев

Б Муромцев, Андреєв, Плещеєв, Писарєв

В Муромцев, Андреєв, Плещеєв, Писарев

Г Муромцев, Андрєєв, Плещєєв, Пісарев.


7. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Гагарин, Игнатов, Мичурин, Пушкин українською мовою

А Гагарин, Ігнатов, Мічурин, Пушкин

Б Гагарін, Ігнатов, Мичурін, Пушкін

В Гагарін, Игнатов, Мичурін, Пушкін

Г Гагарін, Ігнатов, Мічурін, Пушкін.


8. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Гаршин, Дорожин, Чичиков, Гущин українською мовою

А Гаршин, Дорожин, Чичиков, Гущин

Б Гаршин, Дорожін, Чічиков, Гущин

В Гаршін, Дорожін, Чичіков, Гущін

Г Гаршін, Дорожин, Чичіков, Гущин.


9. Позначте рядок, у якому правильно записано російські прізвища Ботвинник, українською мовою

А Ботвінник, Піляєв, Нікітін, Ніколаєв

Б Ботвинник, Пиляєв, Никітін, Николаєв

В Ботвинник, Пиляєв, Нікітін, Ніколаєв

Г Ботвиннік, Пиляев, Нікітін, Ніколаєв.


10. Оберіть правильний варіант передачі українською мовою російських прізвищ Песков, Шмелёв, Яковлев, Лазарев

А Песков, Шмелев, Яковлев, Лазарів

Б Пісков, Шмелів, Яковлів, Лазарєв

В Пєсков, Шмєльов, Яковлєв, Лазарев

Г Пєсков, Шмельов, Яковлев, Лазарєв.