Присвячую моїм дорогим батькам –

Івану Станіславовичу та Євгенії Юхимівні


         Пропонована праця розрахована на студентів, які вивчають історію української культури, культурологію, історію мистецтва, фольклористику, інструментознавство. Посібник може бути корисним усім, хто цікавиться музичною культурою України. Він дає можливість читачеві долучитися до духовної скарбниці, створеної людством і нашим народом упродовж усієї історії існування. Від рівня засвоєння цих надбань суттєво залежать розвиток почуттєво-образного сприйняття суспільних явищ та художніх цінностей, світоглядні позиції фахівця, загалом його загальна культура, здатність використовувати ці здобутки у вирішенні актуальних проблем сучасності.

          Автор вважав своїм завданням показати народно-оркестрове виконавство як цілісне, своєрідне, унікальне явище вітчизняної культури, дослідити історію виникнення та розглянути шляхи розвитку українського народного музичного інструментарію, розкрити значення народно-інструментального мистецтва для розвитку духовного життя нації.

У посібнику викладено основні питання теорії та історії народно-оркестрового виконавства України, охарактеризовано етапи його розвитку. Висвітлено також творчу діяльність аматорських і професійних народно-оркестрових колективів, виявлено особливості становлення та розвитку професійного навчання на народних інструментах в Україні. Порушуються проблеми відродження та удосконалення народного музичного інструментарію.

        Вивчення запропонованого курсу сприятиме формуванню у студентської молоді наукового світогляду, підвищенню загальноосвітнього і фахового рівня, вихованню моральних якостей майбутнього спеціаліста, готового до примноження матеріальних і духовних цінностей народу.

        Автор бажає читачеві творчих успіхів і справжнього естетичного задоволення на шляху художнього пізнання вітчизняної мистецької спадщини.