Зміст

 

Передмова

 

Розділ 1. Предмет та основні поняття народно-оркестрового виконавства

    1.1. Оркестр народних інструментів як унікальне явище культури

    1.2. Народний музичний інструментарій

    1.3. Класифікація музичних інструментів

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури

       

 

Розділ 2. Групи музичних інструментів

    2.1. Самозвучні музичні інструменти (ідіофони)

    2.2. Перетинкові музичні інструменти (мембранофони, або мембранні)

    2.3. Духові музичні інструменти (аерофони)

    2.4. Струнні музичні інструменти (хордофони)        

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 3. Культурно-історичні передумови виникнення народно-оркестрового виконавства України

    3.1. Творча діяльність ансамблів троїстих музик

    3.2. Культурне піднесення початку XX ст. і його вплив на виникнення народно-оркестрового виконавства в Україні

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 4. Творча діяльність професійних та самодіяльних народно-оркестрових колективів у кінці 1920-х  другій половині 1950-х років

    4.1. Творча діяльність першого професійного оркестру народних інструментів

    4.2. Український оркестр народних інструментів клубу "Металіст" (м. Харків)

    4.3. Мельнице-Подільський український оркестр народних інструментів

    4.4. Оркестр народних інструментів с. Наталине Красноградського району Харківської області

    4.5. Оркестри народних інструментів Київського обласного управління трудових резервів та Харківської вечірньої музичної школи

    4.6. Уманський народний оркестр

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури

       

Розділ 5. Відродження та реконструкція народного музичного інструментарію

    5.1. Удосконалення струнних народних музичних інструментів

    5.2. Реконструкція духових народних інструментів

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 6 Формування і розвиток реперутару народно-оркестрових колективів

    6.1. Становлення репертуару оркестру народних інструментів

    6.2. Особливості розвитку репертуару народного оркестру на сучасному етапі        

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 7. Розвиток навчання на народних інструментах в Україні

    7.1 Запровадження академічного професійного навчання на народних інструментах

    7.2. Відкриття і функціонування кафедр народних інструментів у мистецьких вищих навчальних закладах України

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 8. Створення перших професійних українських оркестрів народних інструментів

    8.1. Оркестр народних інструментів Українського радіо і телебачення

    8.2. Оркестр українських народних інструментів Музично-хорового товариства УРСР

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури


Розділ 9. Тенденції розвитку народно-оркестрового виконавства у період незалежності України

    9.1. Національний академічний оркестр народних інструментів України

    9.2. Академічний оркестр народної та популярної музики Національної радіокомпанії України

    9.3. Навчальні народно-оркестрові колективи як творчі лабораторії формування виконавської майстерності студентів

    9.4. Творча діяльність аматорських оркестрів народних інструментів на сучасному етапі

    9.5. Особливості розвитку народно-оркестрового виконавства на сучасному етапі

    Контрольні запитання

    Список використаної та рекомендованої літератури

 

    Тести

       

    Персоналії діячів народно-оркестрового виконавства України   

 

    Післямова

 

    Глосарій