Розділ 7

 

 

 
  1. Академія музичної еліти України: Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського / [авт.-упоряд.: А. Лащенко та ін.]. – К.: Музична Україна, 2004. – 560 с.

  2. Аністратенко Ж. Музична освіта на Україні в 20-х роках / Ж. Аністратенко // Музика. – 1971. – № 3. – С. 13–14.

  3. Бабий А. Музыкальное образование на Украине после Октября / А. Бабий // Советская музыка. – 1935. – № 1. – С. 31–40.

  4. Грудіна Д. Державний музично-драматичний інститут у Харкові / Д. Грудіна // Нове мистецтво. – 1927. – № 8. – С. 8–10.

  5. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа): підруч. [для вищ. та серед. муз. навч. закл.] / М. Давидов. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.

  6. Давидов М. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва: посібник / М. Давидов. – К.: НМАУ, 1998. – 224 с.

  7. Давидов М. Проблеми розвитку академічного народно-інструментального мистецтва в Україні: зб. статей / М. Давидов / НМАУ ім. П. І. Чайковського – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 207 с.

  8. Історія української музики: в 6 т. / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Т. 1.: Від найдавніших часів до середини XIX ст. / [ред. М. Гордійчук]. – К.: Наукова думка, 1989. – 448 с.; Т. 2.: Друга половина XIX ст. / [ред. Т. Булат та ін.]. – К.: Наукова думка, 1989. – 464 с.; Т. 3.: Кінець XIX – початок XX ст. / [ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко]. – К.: Наукова думка, 1990. – 424 с.; Т. 4.: 1917–1941. / [ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К.: Наукова думка, 1992. – 616 с.

  9. Лошков Ю. Володимир Андрійович Комаренко: монографія / Ю. Лошков. – Харків: ХДАК, 2002. – 113 с.

  10. Одеській державній музичній академії імені А. В. Нежданової – 90. / [упор. Сокол О., Розенберг Р., Самойленко О. та ін.]. – Одеса: Друк, 2003 – 224 с.