Розділ 3

  

  1. Охарактеризуйте чинники, що впливали на формування ансамблю троїстих музuк.

  2. Які характерні особливості ансамблю троїстих музuк?

  3. Що спричинило зародження народно-оркестрового жанру в Україні?

  4. Які типи оркестру народних інструментів виникли на початку XX ст.?