Розділ 8

 

 

 

  1. Головащенко М. Пошук і результат / М. Головащенко // Культура і життя. – 1983. – 9 січня.

  2. Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти / А. Гуменюк. – К.: Наукова думка, 1967. – 241 с.

  3. Гуцал В. Київський оркестр народних інструментів / В. Гуцал // Народна творчість та етнографія. – 1975. – № 1. – С. 88–89.

  4. Гуцал В. Запорізький марш / В. Гуцал. – К.: Вік ЛТД, 1995. – 48 с.

  5. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа): підруч. [для вищ. та серед. муз. навч. закл.] / М. Давидов. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.

  6. Жолдак Б. Музичні війни або талан Віктора Гуцала: художньо-документальна повість / Б. Жолдак. – К.: Криниця, 2004. – 416 с.

  7. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів / П. Іванов. – К.: Музична Україна, 1981. – 110 с.

  8. Мистецтво України: біографічний довідник / [упоряд.: А. Кудрицький, М. Лабінський / за ред. А. Кудрицького]. – К.: Українська енциклопедія, 1997. – 700 с.

  9. Носов Л. Музична самодіяльність Радянської України: (1917–1977) / Л. Носов. – [2-е вид., пер. й доп.]. – К.: Музична Україна, 1984. – 72 с.