Розділ 6

 

 


Творчість українських композиторів для сучасних народно-оркестрових колективів представлена багатьма жанровими напрямками у руслі формування характерних виконавських тенденцій:

– фольклорний – обробки, фантазії, парафрази, варіації, концертні п'єси на народні теми;

– академічний – оригінальні композиції (концерти, сюїти, фантазії, рапсодії);

– естрадно-джазовий – оригінальні твори та перекладення;

– авангардний – оригінальні твори та перекладення, представлені концертним, методичним та навчальними зразками репертуару сучасних народно-оркестрових колективів.

Наведені репертуарні напрями сучасного народно-оркестрового виконавства визначили нові перспективи його розвитку та подальший шлях його академізації. Багатожанровість творів складає основу концертного та педагогічного репертуару сучасних оркестрів народних інструментів. Оркестрова література XX ст. об'єднала в собі всі музичні стилі: від бароко, віденського класицизму, романтизму (у вигляді перекладної літератури) до сучасних оригінальних авангардних театралізованих композицій.

Важливої ролі у драматургії сучасних народно-оркестрових творів набули різні види тембрових контрастів. Тембровий контраст у сучасній народно-оркестровій музиці став одним з істотних елементів будови розділів всередині окремих частин або одночастинних творів. Важливим проявом нових тембрових можливостей оркестру народних інструментів стали знахідки композиторів у сфері характерних барв даного інструментального складу. Найбільше його своєрідність виявилась у різних "мерехтливих" звучностях, які створюють групи кобз, бандур, цимбалів.

Особливо яскравими творами, де простежуються вищеназвані тенденції є "Українські візерунки" Ю. Алжнєва, "Рапсодія № 1 для скрипки з оркестром народних інструментів", "Святковий концерт" для оркестру В. Зубицького, "Сонячне коло" для цимбалів з оркестром І. Гайденка, парафраз на тему української народної пісні "Ой, вербо, вербо", І. Кириліної, "Рапсодія в стилі гопак", Феєрична поема для оркестру "В ніч на Купала" Я. Лапинського, сюїта "Народні фрагменти" Є. Льонка, марш "Крутії пороги" пам'яті Л. Ревуцького В. Степурка, "Дума про Кобзаря" для бандури з оркестром і "Спомин про Запорізьку Січ" В. Тилика, "Веснянка" Ю. Шевченка, "Посвіт Батуринського замку" В. Шумейка, "Похідна гетьманської варти", "Прадавні суголоси", "Думка-шумка" Ю. Щуровського, фольк-кантата "Подільські співанки" для сопрано з оркестром О. Яковчука.

Простеживши коротко репертуар сучасних українських композиторів, які творять для народного оркестру, варто відзначити, що поруч із фольклорними засадами, яких дотримуються митці при створенні репертуару для цього типу оркестру в музичній мові використовуються також елементи сучасного мислення – сонористика (В. Шумейко "Похідна"), зіставлення звукових масивів (В. Шумейко "Посвіт Батуринського замку"), колористичні ефекти (Я. Лапинський "Рапсодія в стилі гопак") тощо.

Становлення концертного репертуару для народно-оркестрових колективів збіглося з авангардистськими пошуками навколишнього музичного середовища, що, своєї черги, зумовило розширення системи прийомів звуковидобування, пошук нових тембрів, театралізацію виконавства, створення нових форм, жанрів оркестрового виконавства. Концертний репертуар визначив мистецьку та художньо-естетичну значимість сучасного народного оркестру в умовах сучасних музичних технологій. Мистецька перспектива сучасних оригінальних композицій поєднується з ефективним використанням інструментальної специфіки народних інструментів.