Розділ 9

 



  1. Гриньків Р. Конструкція бандури / Р. Гриньків // Академічне народно-інструментальне мистецтво України XX–XXI ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23–28 березня 2003 р.). – К., 2003. – С. 10.

  2. Давидов М. Історія виконавства на народних інструментах. (Українська академічна школа): підруч. [для вищ. та серед. муз. навч. закл.] / М. Давидов. – К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – 420 с.

  3. Ільченко О. Народне оркестрове виконавство: аматорство і проблеми художності: монографія / О. Ільченко / відп. ред. А. Лащенко. – К.: КДІК, 1994. – 116 с.

  4. Сікорська І. Наче діамант у новій оправі / І. Сікорська // Культура і життя. – 1993. – № 16–17. – 29 травня.

  5. Цицирев В. Аспекти творчої діяльності оркестрів народних інструментів Харківщини / В. Цицирев // Академічне мистецтво оркестрів народних інструментів і капел бандуристів спеціальних музичних вузів України: тези Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (2 грудня 2005 р.). – К., 2005. – С. 72–78.

  6. Черкаський Л. Музична палітра Національного оркестру / Л. Черкаський // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – С. 105–110.