Розділ 2

 

 

  1. Які інструменти називають самозвучними (ідіофонами)? Охарактеризуйте види ідіофонів та їх представників.

  2. Визначте особливості перетинкових музичних інструментів (мембранофонів, або мембранних). Які види мембранофонів Вам відомі?

  3. Розкрийте особливості виникнення духових музичних інструментів (аерофонів). Дайте характеристику трьом підгрупам духових інструментів та їх представникам.

  4. Назвіть групи струнних музичних інструментів (хордофонів) та охарактеризуйте їх представників.