12.6 Обслуговування котла під час роботи

Обслуговування котельної установки полягає в контролі її роботи і в управлінні її органами і допоміжними механізмами, що дозволяють регулювати робочий процес.

Для контролю роботи котел забезпечений контрольно-вимірювальними приладами, розташованими на самому агрегаті і на тепловому щиті. Для регулювання роботи агрегат оснащений засобами управління з приводами безпосередньо на місці їх установки або дистанційними.

Дистанційне керування за допомогою електроприводів здійснюється з пульта управління котла.

Найважливішими задачами обслуговування парових котлів є:

– підтримка заданих тиску пари і продуктивності (навантаження) котла за умов максимальної надійності і економічності агрегату з використанням для цього засобів регулювання витрат палива, повітря і тяги відповідно до вказівок режимної карти;
– підтримка заданої температури перегрітої пари;
– рівномірне живлення котла водою і підтримання рівня води в барабані;
– забезпечення нормальної чистоти пари;
– обслуговування всього обладнання котла.

Задачами обслуговування водогрійних котлів є:

– забезпечення необхідного навантаження;
– підтримка заданих температури води на вході і виході.