12.7 Плановий останов котла

Технологія зупинки, об'єм і послідовність операцій визначаються типом котла, паливом і видом зупинки, що використовується.

По кінцевому тепловому стану котла розрізняють два види зупинок – без розхолоджування і з розхолоджуванням устаткування.

Зупинка без розхолоджування устаткування проводиться при виведенні котла в гарячий резерв і для проведення невеликих робіт, як правило, ззовні котла. Зупинка з розхолоджуванням пов'язаний з проведенням ремонтних робіт підвищеної тривалості, причому повнота охолодження залежить від виду передбачуваного ремонту.

Забороняється тримати в гарячому резерві котельний агрегат без відключення його від паропроводу. Для підтримки тиску в котлі дозволяється періодична його підтопка. При знаходженні котла в гарячому резерві обслуговуючий його черговий персонал повинен постійно знаходитися на робочих місцях. При зупинці котла необхідно зменшити подачу палива і дуття, підтримуючи постійне розрідження в топці; при цьому необхідно стежити за рівнем води в барабані, підтримуючи нормальний рівень води по водовказівних стеклах. Зменшення подачі газоподібного і рідкого палива здійснюється поступовим зниженням тиску спочатку повітря, а потім газу і мазуту перед пальниками при підтримці необхідного розрідження на виході з топки. Досягши граничних мінімальних значень тиску палива по черзі гасять пальники.

Зменшення подачі твердого палива до повного її припинення ведуть шляхом поступового розвантаження живильників палива з швидкістю, що забезпечує задане охолоджування барабана і інших товстостінних деталей. При останові котла подачу палива припиняють, зупиняють живильники сирого вугілля і млини.

Після припинення подачі палива на котел необхідно закрити головну парову засувку, відключити котел від парової магістралі і відкрити продування пароперегрівника. Протягом певного часу, відповідно до виробничої інструкції, проводять вентиляцію топки і газоходів, після чого зупиняють вентилятори, а потім відключають димосос, закривають димові шибери і лопатки осьових напрямних апаратів димососів і вентиляторів.

Далі необхідно наповнити барабан котла водою до верхньої відмітки у водомірному склі і підтримувати такий рівень до спуску води. Спуск води із зупиненого барабанного котла дозволяється після зниження тиску в ньому до атмосферного. Після зупинки котла не дозволяється до його «розхолоджування» відкривати люки і лази. Відкриті люки і лази можуть створити місцеві зони прискореного охолоджування, тобто привести до температурних напруг в екранній системі і в тілі барабана.

При зупинці котла на тривалий ремонт виконують операції прискореного розхолоджування з використанням вентиляції топки і газоходів. Пуск димососів з цією метою для котлів з природною циркуляцією дозволяється не менше ніж через 10 год. для котлів з тиском до 14 МПа. При виведенні котлів в ремонт або в резерв консервують поверхню нагріву, щоб уникнути розвитку корозії стоянки.