12.8 Аварійний останов котла

В процесі експлуатації котла в ньому можуть виникнути пошко-дження, неполадки, що створюють небезпечні ситуації, чреваті виходом з ладу устаткування або котла в цілому, що викликають руйнування з великими матеріальними втратами і, можливо, з людськими жертвами.

В залежності від ступеня складності виявлених порушень і дефектів їх усувають або без зупинки котла, або з обов'язковою і негайною його зупинкою. Основою правильної тактики ліквідації аварії є виключення травмування персоналу, збереження устаткування і запобігання крупних його руйнувань (через неправильні дії персоналу або затримку ліквідації аварії). Будь-яке котельне устаткування, що має дефекти, потенційно небезпечне для життя персоналу, повинне бути негайно виведене з експлуатації.

Технологія аварійної зупинки котла визначається видом аварії і моментом встановлення її причин. Спочатку, до моменту встановлення причини аварії, але не більш ніж протягом 10 хв., останов ведеться з мінімально можливим розхолоджуванням устаткування (із збереженням робочого тиску і ущільненням газоповітряного тракту). Якщо протягом 10 хв. виявлена і усунена причина аварії, то далі проводиться пуск котла із стану гарячого резерву. Якщо в цей термін причина не виявлена, а також у випадках поломки устаткування необхідна зупинка котла. Обов'язкову негайну зупинку котла персонал проводить в таких випадках:

– при неприпустимому підвищенні або пониженні рівня води в барабані, а також виході з ладу вказівних приладів, викликаному неполадками регуляторів живлення, пошкодженнями регулюючої арматури, приладів теплового контролю, захисту, автоматики, зникнення живлення тощо;

– при відмовах всіх витратомірів живильної води (більш ніж на 30 с.) і остановах всіх живильних насосів;

– при неприпустимому підвищенні тиску в пароводяному тракті і відмові більше половини запобіжних клапанів, розриві труб пароводяного тракту або появі тріщин, здуття, пропусків в зварних швах основних елементів котла, в паропроводах, арматурі.

Крім того, зупинка котлів є обов'язковою у разі припинення горіння палива, при неприпустимому пониженні тиску газу і мазуту за регулюючим клапаном, останові всіх димососів і вентиляторів, вибухах в топці, в газоходах, при розігріванні до червоності несучих балок каркаса і обвалах обмурівки; при пожежі, що загрожує персоналу, устаткуванню, живленню дистанційного керування арматури для вимикання і відповідних систем захисту, при зникненні напруги в лініях дистанційного і автоматичного керування і контрольно-вимірювальних приладів.

Водогрійні котли повинні бути зупинені також при зниженні витрати води і тиску перед котлом нижче мінімально допустимого значення.


Контрольні запитання

  1. Які функції виконує система автоматики котла?
  2. Поясніть принцип дії системи автоматики безпеки котла.
  3. Поясніть принцип регулювання параметрів котла.
  4. В яких документах наведені нормативи по експлуатації котлів?
  5. Які роботи входять в поняття експлуатація котельної установки?
  6. Як початковий режим котла впливає на технологію пуску котла?
  7. В чому полягає обслуговування котла?
  8. Поясніть порядок планової зупинки котла.
  9. Поясніть порядок аварійної зупинки котла.