Властивості металів та сплавів | Способи виготовлення металевих виробів

Тести модульного блоку №1

  1. Як називається здатність металів або виробів з них витримувати той чи інший вид обробки: а) фізичні властивості;. б) термічна обробка; в) технологічні проби.
  2. Як називається властивість матеріалу, яка дорівнює відношенню маси матеріалу до займаного об’єму? а) міцність; б) пластичність; в) густина.
  3. Який із цих металів або сплавів має найбільшу електропровідність? а) мідь; б) залізо; в) ніхром.
  4. Як називається властивість металів, не руйнуючись змінювати під дією зовнішніх сил свою форму після припинення дії сил? а) пластичність; б) міцність; в) пружність.
  5. Яка властивість не належить до технологічних? а) зварюваність; б) рідкотекучість; в) твердість.
  6. Як називається здатність чинити опір вдавленню в нього інших твердих тіл? а) твердість; б) пружність; в) крихкість.
  7. До яких властивостей належить ковкість? а) хімічних; б) механічних; в) технологічних.
  8. Як називається здатність штабового та листового металу витримати, не руйнуючись, повторні загини? а) проба видавлюванням; б) проба на осадку; в) проба на перегин.
  9. Яку застосовують пробу для випробування тонколистового металу, призначеного для холодного штампування? а) проба на видавлювання; б) проба на осадку; в) проба на замок.
  10. Як називається проба, коли сталь обробляють шліфувальним кругом? а) проба на сплющення; б) проба на осадку; в) проба на іскру.