Спеціальні способи обробки металів | Способи виготовлення металевих виробів

Обробка поверхневим деформуванням (Навчальний елемент №19)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен мати уявлення про:
- обробку металів поверхневим деформуванням;
- суть накочування різі;
- накочування шліців та зубчатих коліс;
- зміцнювально-калібрувальні методи обробки металів.


Обробка заготовок методами пластичного поверхневого деформування відбувається без зняття стружки. Формотворні методи використовують для накочування різей у холодному стані з використанням:

плоских різцевих плашок, коли заготовку прокочують між плашками, на робочих поверхнях яких виконані розгортки профілю різі. Коли одна плашка прямолінійно переміщується відносно другої, заготовка котиться між ними і вдавлює профіль різі;

циліндричних роликів, коли вони обертаються в одному напрямку, а між ними находиться заготовка, то завдяки чому поступово формується висота різі.

Зубці коліс накочують за допомогою спеціальних накатників, як у холодному, так і в гарячому стані.

Шліци на волах накочують інструментом, профіль якого відповідає профілю впадин між шліцами. Інструмент заглиблюється в заготовку, обертаючись навколо своєї осі й переміщаючись уздовж заготовки.

Зміцнювально-калібрувальний метод ґрунтується на пластичному згладжуванні твердим роликом поверхневі мікро виступи, а твердість поверхневого шару підвищується завдяки наклепу.

Обробка металів з підвищеною твердістю застосовують алмазне вигладжування, коли алмаз напівсферичної поверхні загладжує мікро нерівності поверхні.

Метод калібрування полягає в проштовхуванні крізь оброблюваний отвір твердого інструмента (кулька або дорн), розмір якого дещо перевищує розмір отвору.
Питання для самоконтролю
1. В чому суть обробки металів методами пластичного поверхневого деформування?
2. Яким інструментом накочують різі?
3. Як накочують зубчаті колеса?
4. Які існують зміцнювально-калібрувальні методи?
5. Як виконують калібрування отворів?
6. Що таке алмазне вигладжування?