Способи виготовлення металевих виробів

Тести модульного блоку №4

1. Яким методом обробляють зовнішні і внутрішні поверхні, які мають форму тіл обертання ? а) фрезеруванням; б) свердлінням; в) точінням.
2. Яка обробка металів різанням є однією із найбільш розповсюджених ? а) стругання; б) точіння; в) шліфування.
3. Які роботи не можна виконувати на свердлильному верстаті? а) стругання вертикальних площин; б) нарізання різьби; в) зенкування.
4. Як називається багатолезовий інструмент, у якого по колу чи на торці розміщені ріжучі зубці? а) фреза; б) свердло; в) різець.
5. Які не існують фрезерні верстати? а) горизонтальні; б) прохідні; в) вертикальні.
6. Які не існують шліфувальні верстати? а) круглошліфувальні; б) квадратношліфувальні; в) плоскошліфувальні.
7. Які свердла не існують? а) спіральні; б) перові; в) хвостові;
8. Яким інструментом обробляють метал на стругальному верстаті? а) різець; б) фреза; в) протяжка.
9. Як називається частина різця яка заглиблюється у тіло заготовки і зрізує стружку? а) головна; б) робоча; в) основна.
10. Який вид обробки має найвищу точність? а) точіння; б) фрезерування; в) шліфування.
11. Як називається інструмент у вигляді стержня, на якому послідовно розташовані зубці, кожний наступний яких виступають над попередніми? а) свердло; б) протяжка; в) фреза.