Обробка металів різанням | Способи виготовлення металевих виробів

Стругання, довбання та протягання (Навчальний елемент №17)

Цілі
Закінчивши вивчення даного навчального елемента, студент повинен знати:
- особливості стругання, довбання та протягання;
- визначення обробки металів на стругальних верстатах;
- елементи та геометрія протяжки;
- поверхні, які обробляють на стругальних та довбальних верстатах;


Стругання (boatsng) – спосіб обробки поверхонь заготовки різцем завдяки двом прямолінійним горизонтальним рухам. Головний рух різання щоразу чергується зі зворотним ходом. Стругальні верстати використовують для тих же робіт, що і фрезерні, тобто для обробки площин, різного виду пазів і фасонних лінійних поверхонь. Особливість цих верстатів полягає в тому, що рух різання прямолінійний (повернено-поступальний).

Довбання є різновидом стругання. Головний рух різання відбувається у вертикальній площині, а рух подачі в горизонтальній.

Довбальні верстати застосовують для обробки отворів різної форми, шпонкових рівчаків у отворах. У довбальних верстатах головний рух різання відбувається у вертикальній площині. Стіл зі заготовкою пересувається у двох взаємно-перпендикулярних горизонтальних площинах.

Протягування застосовують для обробки внутрішніх і зовнішніх поверхонь за допомогою багато вітряного інструмента – протяжки. При протягуванні за один хід інструмента зрізається весь припуск заготовки.

Протяжка – металорізальний інструмент у вигляді стрижня, на якому послідовно розташовані зубці заданого профілю і кожен наступний зубець виступає над попереднім. Протяжні верстати залежно від напрямку руху протяжки поділяються на:

- горизонтально-протяжні, які використовують переважно для обробки внутрішніх поверхонь;
- вертикально-протяжні застосовують для обробки зовнішніх, а також внутрішніх поверхонь.

Питання для самоконтролю
1. В чому полягає суть стругання та довбання?
2. Як виконують протягування?
3. Що таке протяжка і як нею обробляють метали?
4. Які рухи виконаються при струганні?