МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

Проектування ВІС на основі БМК 1515  ХМ1

 

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 17
від 17.12.2009 р.)

Рецензенти:

О. О. Білик, кандидат технічних наук, доцент

П. М. Ратушний, кандидат технічних наук, ст. викладач

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" спеціальності 7.080403 "Програмне забезпечення автоматизованих систем" та "Проектування електронних приладів та пристроїв" спеціальності 6.050802 "Електронні прилади та пристрої" усіх форм навчання / Уклад.  О. Н. Романюк,
О. М. Рейда, В. В. Мартинюк – Вінниця : ВНТУ, 2012. - 53 с.

Наведено вказівки до розробки цифрових пристроїв на основі базових матричних кристалів при виконанні курсової роботи з дисципліни "САПР засобів обчислювальної техніки" та "Проектування електронних приладів та пристроїв". Наведено опис конструкції й принципи використання, особливості етапів логічного проектування і трасування.