СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Виробничо-технічна база підприємства автомобільного транспорту: навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. Л. Крещенецький, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 122 с. [Електронний варіант].
 2. Дудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: підручник / Дудченко О. А. –К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с.
 3. Канарчук В. Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів: підручник / Канарчук В. Є., Лудченко О. А., Чигиринець А. Д. – К.: Вища шк., 1994. – (у 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2: Організація планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт автотранспортних засобів. – 599 с.
 4. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:[підруч. ]/ Лудченко О. А. – К.: Знання, 2004. – 478 с.
 5. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних підприємств» для студентів всіх форм навчання спеціальності 7(8).07010601 – «Автомобілі та автомобільне господарство» / Уклад. В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, С. О. Романюк – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 106 с. [Електронний посібник].
 6. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» для студентів спеціальності 7(8).07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство денної та заочної форми навчання / Уклад. В. В. Біліченко, С. О. Романюк, Є. В. Смирнов. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 99 с. [Електронний посібник].
 7. Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебн для вузов / Г.М. Напольський. – М. : Транспорт, 1993. – 231 с.
 8. ОНТП-01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. – М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1991.
 9. Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 / Урядовий кур'єр вiд 31.01.2001 - № 18
 10. Сборник технико-экономических показателей предприятий автомобильного транспорта. РД-200-РСФСР-13-0166-87.
 11. Специализированное оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей. Номенклатурный каталог / Информтранс Министерства транспорта Российской Федерации. – М.: 1992. – Ч., I., П., Ш.
 12. Требования СНиП ІІ-92-76 «Вспомогательные здания и помещения  промышленных предприятий».