Зміст

ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
Тема 1. Стан і шляхи розвитку виробничо-технічної бази автомобільного транспорту
Тема 2. Реконструкція і технічне переобладнання – основна форма розвитку ВТБ АТ
Тема 3. Перспективи розвитку виробничо-технічної бази
Тема 4. Перспективи розвитку виробничо-технічної бази
Тема 5. Методика визначеності забезпеченості елементів ВТБ підприєства робочими постами, технологічним обладнанням, виробничо-складськими площами
Тема 6. Методи оптимального технологічного розрахунку АТП
Тема 7. Методи розробки технологічних планувань рішень підприємств А
Тема 8. Оцінка проектних рішень
Тема 9. Виробничо-технічна база автосервісних підприємств
Тема 10. Технологічне проектування і реконструкція СТОА
Тема 11. Прогресивні методи проектування і реконструкції СТОА
3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
3.1 Вимоги до написання контрольної роботи
3.1.1 Загальні вимоги
3.1.2 Викладання тексту
3.1.3 Оформлення ілюстрації
3.1.4 Побудова та оформлення таблиць
3.1.5 Формули та розрахунки
3.1.6 Примітки та виноски
3.1.7 Посилання на джерела інформації та їх перелік
3.2 Завдання на виконання контрольних робіт
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ