Зміст

 

Вступ

1. Кваліфікаційні вимоги в галузі корпоративного управління

2. Вузлові питання курсу

3. Тести

4. Типові практичні задачі та приклади їх вирішення

5. Словник понять і термінів

6. Ситуаційна вправа

7. Критерії оцінювання знань

8. Рекомендована література

Додатки

Додаток А Положення про фонди акціонерного товариства

Додаток Б Методика визначення вартості майна