8.5. Основні формули тригонометрії

 

Крім тригонометричних формул, з якими ми познайомилися раніше, існує ряд формул, що їх відносять до основних формул тригонометрії, а саме:

 •  Формули подвійного і потрійного аргументів:

  ;                                        (21)

  ;               (22)

  ;               (23)

  ;                                   (24)

  ;                                   (25)

  .                                        (26)

 •  Формули пониження степеня:

  ;                                        (27)

  .                                        (28)

 •  Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму:

  ;                         (29)

  ;                         (30)

  .                         (31)

 •  Формули перетворення суми і різниці однойменних тригонометричних функцій:

  ;                         (32)

  ;                         (33)

  ;                         (34)

  ;                    (35)

  .                    (36)

 •  Формули, які дають раціональний вираз тригонометричних функцій через тангенс половинного аргументу:

  ;                                             (37)

  ;                         (38)

  .               (39)

 •  Формули тригонометричних функцій половинного аргументу:

  ;                               (40)

  ;                         (41)

  ;                              (42)

  ;                                        (43)

  ;                                        (44)

  .                                        (45)

  Знак перед радикалом в останніх трьох формулах залежить від того, в якій координатній чверті знаходиться кут .

  В системі Maple, звичайно, закладені основні тригонометричні формули. Виводяться вони за допомогою вбудованих функцій для спрощення виразів, розкладання на множники, розкриття дужок і т.д., які описані в темі 1 даного практикуму.

  > simplify(cos(x)^2+sin(x)^2);

  > expand(sin(2*x));

  > expand(cos(2*x));

  > expand(tan(2*x));

  > expand(cot(2*x));

  > combine(cos(x)^2);

  > combine(sin(x)^2);

  > expand(sin(3*x));

  > expand(cos(3*x));

  > expand(cos(x+y));

  > expand(sin(x+y));

  > expand(tan(x+y));

  > expand(cot(x+y));

  > combine(sin(x)*cos(y));

  > combine(cos(x)*cos(y));

  > combine(sin(x)*sin(y));

  Як бачимо, досить зручно використовувати Maple, якщо ви, наприклад, забули ту чи іншу тригонометричну формулу. Можливий випадок, коли вибрана користувачем команда не в змозі виконати ніяких перетворень, тоді система повертає вихідний тригонометричний вираз. Наприклад,

  > simplify(tan(2*x));

  Що стосується формул перетворення суми і різниці однойменних тригонометричних функцій у добуток, то О. Сдвижков [14] зазначає: «Удивительно, но ни одна из встроенных функций не преобразует сумму тригонометрических функций в произведение, какие бы дополнительные параметры ни устанавливались. В частности

  > simplify(cos(x)+cos(у));

  »

  Але це не відповідає дійсності, оскільки перетворення суми тригонометричних функцій в добуток можна здійснити за допомогою вбудованої функції trigsubs:

  > trigsubs(cos(a*x)+cos(b*y));

  trigsubs(cos(a*x)-cos(b*y));

  trigsubs(-cos(a*x)+cos(b*y));

  > trigsubs(sin(a*x)+sin(b*y));

  trigsubs(sin(a*x)-sin(b*y));

  trigsubs(-sin(a*x)+sin(b*y));

  В той же час в наведених нижче простих випадках ця команда вже не спрацьовує

  > trigsubs(-cos(a*x)-cos(b*y));

  trigsubs(-sin(x)-sin(y));

  Error, (in trigsubs) expecting a sum or difference of two functions but got -cos(a*x)-cos(b*y)

  Error, (in trigsubs) expecting a sum or difference of two functions but got -sin(x)-sin(y)

  Система Maple має тисячі команд. На жаль, авторам не відомо видання, в якому було б наведено систематичне ґрунтовне описання всіх команд цієї системи. В певній мірі саме з цим пов’язані подібні прикрі непорозуміння. Слід зауважити, що про існування команди trigsubs автори дізнались випадково на восьмому році «тісного» знайомства з цією системою. В жодному з джерел серед найпоширеніших публікацій з системи Maple [див. окремий файл «Список літератури з Maple.doc»] автори не знайшли посилання на команду trigsubs. Що ж стосується довідкової системи Maple, то при всіх її перевагах вона не усуває проблему відсутності зазначеного ґрунтовного описання всіх команд цієї системи. Звісно ж англомовність довідкової системи створює додаткові, хоча й не принципові, ускладнення. На щастя, Maple має власну вбудовану мову програмування, за допомогою якої можна відносно просто реалізувати широке коло потрібних перетворень. Як приклад, наведемо авторську процедуру, що перетворює суму (різницю) синусів або косинусів:

  > scpm:=(f)->

  if hasfun(f,{sin,cos}) then

  L1:=[op(f)];L2:=map(zz->op(0,zz),L1);

  if hasfun(f,cos) then

  if L2[1]=cos and L2[2]=cos then

  otv:=2*cos((op(1,L1[1])+op(1,L1[2]))/2)*cos((op(1,L1[1])-op(1,L1[2]))/2)

  elif L2[1]=cos and op([2,2,0],L1)=cos then

  otv:=-2*sin((op(1,L1[1])+op([2,2,1],L1))/2)*sin((op(1,L1[1])-op([2,2,1],L1))/2)

  elif op([1,2,0],L1)=cos and L2[2]=cos then

  otv:=-2*sin((op([1,2,1],L1)+op(1,L1[2]))/2)*sin((-op([1,2,1],L1)+op(1,L1[2]))/2)

  else `Результат відсутній`;

  fi;

  elif hasfun(f,sin) then

  if L2[1]=sin and L2[2]=sin then

  otv:=2*sin((op(1,L1[1])+op(1,L1[2]))/2)*cos((op(1,L1[1])-op(1,L1[2]))/2)

  elif L2[1]=sin and op([2,nops(L1[2]),0],L1)=sin then

  otv:=2*cos((op(1,L1[1])+op([2,2,1],L1))/2)*sin((op(1,L1[1])-op([2,2,1],L1))/2)

  elif op([1,nops(L1[1]),0],L1)=sin and L2[2]=sin then

  otv:=2*cos((op([1,2,1],L1)+op(1,L1[2]))/2)*sin((-op([1,2,1],L1)+op(1,L1[2]))/2)

  else `Результат відсутній`;

  fi;

  fi;

  else `Результат відсутній`;

  otv

  fi;

  Warning, `L1` is implicitly declared local to procedure `scpm`

  Warning, `L2` is implicitly declared local to procedure `scpm`

  Warning, `otv` is implicitly declared local to procedure `scpm`

  > scpm(sin(a*x)+sin(b*y));

  > scpm(cos(a*x)-cos(b*y));

  > scpm(-sin(6*x)+sin(10*y));

  > scpm(-cos(a*x)-cos(b*y));

  Очевидно, що наведеною процедурою користуватися незрівнянно зручніше, аніж чотирма процедурами, що наведені в [14]. І справа не тільки в тому, що однією й тією ж самою процедурою користуватися легше, аніж чотирма процедурами. Головна перевага в тому, що процедури, які наведені в [14], потрібно вибирати в залежності від перетворюваного виразу. В процедурі scpm вираз, який потрібно перетворити, розпізнається автоматично! Якщо вираз, що переданий процедурі scpm як аргумент, не є сумою (різницею) синусів або косинусів, процедура повертає повідомлення «Результат відсутній». Важливо, що наведена процедура scpm працює і в DEMO Maple V R4 (!), в середовищі якої заблокована побудова процедур за допомогою стандартної конструкції proc…end proc.

  В [14] також зауважується «Имеет смысл добавить также формулы, выражающие и через тангенс половинного аргумента:

  > st:=proc(х)

  2*tan(x/2)/(1+tan(x/2)^2)

  end proc;

  sin(x)=st(x);

  »

  Насправді останню тотожність можна отримати стандартними засобами Maple, а саме за допомогою команди convert:

  > sin(x)=convert(sin(x),tan);