ТЕСТИ

1. Перші прояви людського життя на українських землях належать до періоду:
а) палеоліту;
б) неоліту;
в) мезоліту;
г) енеоліту.

2. Основними заняттями трипільців були:
а) гончарство;
б) скотарство;
в) бджільництво;
г) землеробство.

3. Золота пектораль з кургану Товста Могила є пам’яткою мистецтва:
а) кімерійців;
б) сарматів;
в) скіфів;
г) слов’ян.

4. Священним заняттям у слов’ян вважалося:
а) скотарство;
б) землеробство;
в) гончарство;
г) рибальство.

5. Збруцький ідол (Святовит) є пам’яткою культури:
а) скіфів;
б) сарматів;
в) кімерійців;
г) слов’ян.

6. Великий князь київський, що запровадив шкільне навчання на Русі:
а) Володимир;
б) Ігор;
в) Олег;
г) Ярослав.

7. Знаменитий давньоруський живописець і золотар:
а) Григорій;
б) Аліпій;
в) Андрій;
г) Данило.

8. Монументальний живопис Київської Русі:
а) мозаїка;
б) фреска;
в) гравюра;
г) офорт.

9. Перший кам’яний храм у Київській Русі – це:
а) Михайлівський золотоверхий монастир;
б) Собор Святої Софії;
в) Десятинна церква;
г) П’ятницька церква у Чернігові.

10. Назвіть творців першого слов’янського алфавіту:
а) Кирило і Мефодій;
б) Борис і Гліб;
в) Ігор та Олег;
г) Святослав і Володимир.

11. Автор «Повісті временних літ»:
а) Ярослав Мудрий;
б) Володимир;
в) Нестор;
г) Іларіон.

12. Фреска – це:
а) натюрморт;
б) малюнок олійними фарбами на полотні;
в) малюнок олівцем на папері;
г) малюнок водяними фарбами на вогкій штукатурці.

13. Зображення, виконані зі смальти – це:
а) фреска;
б) мозаїка;
в) вітраж.

14. Богоматір Оранта – це центральна мозаїка:
а) Спаського собору в Чернігові;
б) Десятинної церкви;
в) Успенського собору Києво-Печерської лаври;
г) Софійського собору у Києві.

15. Найдавнішою пам’яткою писемності Київської Русі є:
а) «Ізборник Святослава»;
б) «Радзивіллівський літопис»;
в) «Повість временних літ»;
г) «Слово о полку Ігоревім».

16. Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика – це:
а) ділові папери;
б) «сім вільних мистецтв»;
в) навчальні заклади;
г) світські знання.

17. Український першодрукар:
а) Йоганн Гутенберг;
б) Швайпольт Фіоль;
в) Франциск Скорина;
г) Іван Федоров.

18. Назвіть перший вищий навчальний заклад в Україні:
а) Києво-Могилянська академія;
б) Львівський університет;
в) Острозька академія;
г) Переяславський колегіум.

19. П’єси з релігійним чи історичним сюжетом, які написали викладачі й зіграли школярі – це:
а) комедії;
б) оди;
в) шкільні драми;
г) трагедії.

20. Вертеп – це:
а) шкільний театр;
б) народний ляльковий театр;
в) театр пантоміми;
г) музичний театр.

21. Назвіть першу школу вищого рівня в православному слов’янському світі:
а) Київський університет;
б) Харківський університет;
в) Московський університет;
г) Києво-Могилянська академія.

22. Автор першої друкованої книжки, виданої українцем за кордоном:
а) К. Острозький;
б) Г. Сковорода;
в) Ю. Дрогобич;
г) Ф. Прокопович.

23. Чорна кам’яниця, Успенська церква, вежа Корнякта, каплиця Трьох святителів належать до будівель стилю:
а) бароко;
б) ренесансу;
в) класицизму;
г) рококо.

24. Відомі художники стилю бароко в Україні:
а) І. Руткович;
б) О. Мурашко;
в) Й. Кондзелевич;
г) І. Труш.

25. Назвіть споруди, побудовані у стилі бароко:
а) Андріївська церква;
б) вежа Корнякта;
в) Софійський собор;
г) Успенська церква.

26. Художній стиль, що базувався на традиціях мистецтва Давньої Греції та Давнього Риму – це:
а) реалізм;
б) романтизм;
в) класицизм;
г) бароко.

27. «Світ ловив мене, та не впіймав» – це теза, що була символом життя:
а) Т. Шевченка;
б) Г. Сковороди;
в) П. Юркевича;
г) М. Драгоманова.

28. Університет Св. Володимира в Києві було відкрито у:
а) 1834 р.;
б) 1830 р.;
в) 1825 р.;
г) 1820 р.

29. Основоположником нової української літератури є:
а) Є. Гребінка;
б) А. Метлинський;
в) Т. Шевченко;
г) Г. Сковорода.

30. Художній стиль, що прийшов на зміну класицизму на початку XIX ст. і відзначався тяжінням до монументальних форм римського вигляду:
а) романтизм;
б) ампір;
в) модерн;
г) ренесанс.

31. Найвищим досягненням українського образотворчого мистецтва XIX ст. є творчість:
а) Т. Шевченка;
б) В. Тропініна;
в) А. Мокрицького;
г) В. Штернберга.

32. Митці, які здійснили значний внесок у розвиток української скульптури в кінці XIX ст.:
а) М. Микешин;
б) Л. Позен;
в) Ф. Щедрін;
г) Г. Вітвер.

33. Основоположник української професійної музики:
а) С. Гулак-Артемовський;
б) М. Лисенко;
в) М. Леонтович;
г) М. Аркас.

34. Видатний український скульптор-модерніст XX ст.:
а) П. Філіппі;
б) О. Архипенко;
в) Ю. Маяковський;
г) М. Брянський.

35. Головний виражальний засіб у мистецтві модерну:
а) колір;
б) лінія;
в) об’єм;
г) площина.

36. Хто збудував свій власний будинок у м. Києві в стилі модерн?:
а) В. Городецький;
б) Г. Шлейфер;
в) Б. Растреллі;
г) Д. Дяченко.

37. Перші течії модернізму, які виникли упродовж трьох перших десятиріч XX ст. називають:
а) постмодерном;
б) авангардом;
в) абстракціонізмом;
г) експресіонізмом.

38. Мистецький напрям, представники якого намагалися втілити в явищах зовнішнього світу внутрішні душевні переживання:
а) супрематизм;
б) кубізм;
в) експресіонізм;
г) кубофутуризм.

39. Видатний представник портретного жанру в живописі початку XX ст.:
а) І. Їжакевич;
б) Г. Нарбут;
в) О. Мурашко;
г) Л. Медвідь.

40. Хто є автором славнозвісного «Щедрика»?:
а) М. Лисенко;
б) К. Стеценко;
в) М. Леонтович;
г) Я. Степовий.

41. Видатний український актор і режисер, який очолював «Молодий театр»:
а) Г. Юра;
б) Лесь Курбас;
в) І. Мар’яненко;
г) П. Саксаганський.

42. Засновник українського батального жанру:
а) П. Волокидін;
б) М. Бурачек;
в) О. Шовкуненко;
г) М. Самокиш.

43. Хто є режисером кінофільму «Земля»?:
а) І. Кавалерідзе;
б) О. Довженко;
в) В. Гардін;
г) Г. Стабов.

44. Творчий метод, що панував у художній творчості за умов тоталітаризму:
а) критичний реалізм;
б) класицизм;
в) соціалістичний реалізм;
г) постмодернізм.

45. Назвіть автора картини «Хліб»:
а) М. Глущенко;
б) С. Шишко;
в) В. Задорожний;
г) Т. Яблонська.

46. Автор роману «Собор»:
а) О. Гончар;
б) Л. Костенко;
в) П. Загребельний;
г) О. Довженко.

47. Український художник, який входить до сотні найвизначніших геніїв сучасності:
а) В. Задорожний;
б) І. Марчук;
в) Г. Гавриленко;
г) Л. Медвідь.

48. Визначні майстри графіки другої половини XX ст.:
а) А. Базилевич;
б) В. Задорожний;
в) Г. Гавриленко;
г) Г. Якутович.

49. Автор пісні «Червона рута»:
а) І. Шамо;
б) І. Поклад;
в) В. Івасюк;
г) О. Пашкевич.

50. Жанри, що з’явилися в українській музиці в другій половині XX ст.:
а) опера-балет, балет-симфонія;
б) пісня, романс;
в) кантата, симфонія;
г) хор-опера.

51. Відомі українські художники другої половини XX ст.:
а) В. Задорожний, Т. Яблонська;
б) С. Васильківський, Т. Шевченко;
в) О. Богомазов, К. Малевич.

52. Одним із найяскравіших зразків поетичного кіно в Україні є фільм:
а) «Короткі зустрічі» К. Муратової;
б) «Тіні забутих предків» С. Параджанова;
в) «Польоти уві сні та наяву» Р. Балаяна;
г) «Роки молоді» О. Мішуріна.

53. Художні напрями, які впливають на творчість сучасних українських художників:
а) класицизм;
б) сюрреалізм;
в) бароко;
г) концептуалізм.

54. Відомі українські художники доби незалежності України:
а) О. Дубовик, А. Савадов;
б) В. Задорожний, О. Шовкуненко;
в) М. Глущенко, К. Трохименко;
г) О. Гнилицький, А. Волокітін.

55. Напрям у сучасній культурі, що сформувався у 70-х рр. XX ст.:
а) модернізм;
б) постмодернізм;
в) неокласицизм;
г) ренесанс.

56. Один із провідних сучасних українських композиторів-симфоністів:
а) Л. Дичко;
б) М. Дремлюга;
в) Є. Станкович;
г) В. Степурко.

57. Відомі сучасні українські режисери-експериментатори:
а) Б. Ступка;
б) С. Моісеєв;
в) Д. Богомазов;
г) А. Жолдак.

58. Відомі сучасні українські письменники:
а) Ю. Андрухович, О. Забужко;
б) П. Загребельний, О. Довженко;
в) В. Шевчук, С. Жадан;
г) О. Гончар, П. Мирний.

59. Український фільм, що був номінований у 2012 р. на кінопремію «Оскар»:
а) «Молитва за гетьмана Мазепу»;
б) «ТойХтоПройшовКрізьВогонь»;
в) «Помаранчеве небо»;
г) «Мамай».

60. Найвища державна нагорода в Україні в галузі літератури і мистецтва:
а) Нобелівська премія;
б) премія ім. Лесі Українки;
в) Ленінська премія;
г) Національна премія ім. Т. Г. Шевченка.