Зміст

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ
1.1 Види зв’язку
1.2 Класифікація речовин за електричними властивостями
1.3 Класифікація речовин за магнітними властивостями
1.4 Контрольні питання
2 ПОЛЯРИЗАЦІЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ
2.1 Діелектрик в електричному полі
2.2 Поляризація діелектриків і діелектрична проникність
2.2.1 Діелектрична проникність газів
2.2.2 Діелектрична проникність рідких діелектриків
2.2.3 Діелектрична проникність твердих діелектриків
2.3 Основні види поляризації діелектриків
2.4 Контрольні питання
3 ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ДІЕЛЕКТРИКІВ
3.1 Основні поняття
3.2 Електропровідність газів
3.3 Електропровідність рідин
3.4 Електропровідність твердих діелектриків
3.5 Контрольні питання
4 ДІЕЛЕКТРИЧНІ ВТРАТИ
4.1 Основні поняття
4.2 Види діелектричних втрат в електроізоляційних матеріалах
4.3 Діелектричні втрати в газах
4.4 Діелектричні втрати в рідких діелектриках
4.5 Діелектричні втрати в твердих діелектриках
4.6 Контрольні питання
5 ПРОБІЙ ДІЕЛЕКТРИКІВ
Пробій газів
Пробій рідких діелектриків
Пробій твердих діелектриків
Контрольні питання
6 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІЕЛЕКТРИКІВ
6.1 Вологісні властивості діелектриків
6.2 Основні механічні властивості діелектриків
6.3 Теплові властивості діелектриків
6.4 Контрольні питання
7 НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ
7.1 Електропровідність напівпровідників
7.1.1 Власний напівпровідник
7.1.2 Домішкові напівпровідники
7.2 Вплив зовнішніх факторів на електропровідність напівпровідників
7.2.1 Вплив теплової енергії
7.3 Вплив світла на електропровідність напівпровідників
7.4 Вплив сильних електричних полів
7.5 Елементи з властивостями напівпровідників
7.6 Напівпровідникові хімічні сполуки і матеріали на їх основі
7.7 Контрольні питання
8 ПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ
8.1 Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів
8.1.1 Електропровідність металів
8.1.2 Властивості провідникових матеріалів
8.2 Матеріали високої провідності
8.3 Надпровідники і кріопровідники
8.4 Сплави високого опору
8.5 Контрольні питання
9 МАГНІТНІ МАТЕРІАЛИ
9.1 Загальні відомості про магнітні властивості матеріалів
9.2 Магнітом’які матеріали
9.3 Магнітотверді матеріали
9.4 Матеріали спеціального призначення
9.5 Контрольні питання
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
СЛОВНИК НАЙВЖИВАНІШИХ ТЕРМІНІВ