ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

1 ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 

  1.1 Мета курсового проектування

 

  1.2 Формування тем та етапи виконання курсового проекту

 

  1.3 Зміст курсового проекту

 

  1.4 Захист курсових проектів

 

2 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

 

3 КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ІНТЕГРАЛЬНУ МІКРОСХЕМУ

4 КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ТОНКОПЛІВКОВИХ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

  4.1 Матеріали гібридних інтегральних схем

  4.2 Конструкції та  розрахунок тонкоплівкових елементів

  4.2.1 Конструкції та розрахунок плівкових резисторів

    4.2.2 Конструкції та розрахунок плівкових конденсаторів

    4.2.3 Розрахунок плівкових провідників та контактних площадок

    4.2.4 Розрахунок плівкових контактних переходів

  4.3 Конструкції навісних компонентів

5 ПРОЕКТУВАННЯ ТОПОЛОГІЇ ГІБРИДНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ

  5.1 Особливості топології і етапи розробки

  5.2 Розрахунок площі гібридних інтегральних схем

  5.3 Проектування топології тонкоплівкових гібридних мікросхем

  5.4 Розрахунок паразитних зв'язків у гібридних мікросхемах

  5.5 Розрахунок теплового режиму гібридної мікросхеми

  5.6 Розрахунок надійності гібридної мікросхеми

  5.7 Використання компютерних програм при проектуванні гібридних мікросхем

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Глосарій

 

Додатки