Зміст

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН
1.1. Ділові відносини та процес їх трансформації в сучасній діловій сфері
1.2. Етика відповідальності як методологічна основа розвитку відносин ХХІ століття
1.3. Ділові відносини як психологічна та етична проблема
1.4. Психологічні засади сучасного бізнесу та менеджменту
1.5. Етичні засади сучасного бізнесу та менеджменту
1.6. Розвиток етики та психології ділових відносин в Україні
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КУРСУ “ЕТИКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН”
2.1. Категоріально-понятійний апарат етики та психології ділових відносин
2.2. Діловий етикет
2.3. Предмет та завдання етики та психології ділових відносин
2.4. Структура етики та психології ділових відносин
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 3. ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН
3.1. Етико-психолгічні основи взаємин керівника і підлеглих
3.2. Етико-психологічні засади взаємин з клієнтами та партнерами по бізнесу
3.3. Гендерні засади ділових відносин в організації
3.4 Національні особливості ділових відносин з представниками різних країн світу
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 4. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
4.1. Інституалізація етичних та психологічних основ ділових відносин в організації
4.2. Означення корпоративної культури
4.3. Формування корпоративної культури
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 5. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ
5.1. Спілкування як самостійна та специфічна форма активної особистості
5.2. Ділове спілкування та його особливості
5.3. Індивідуальні та колективні форми обговорення ділових проблем
5.4. Особливості бесід телефоном
5.5. Правила спілкування в електронному просторі
5.6. Публічний виступ у діловому спілкуванні
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 6. КОНФЛІКТИ В ДІЛОВИХ ВІДНОСИНАХ
6.1. Вступ до конфліктології
6.2. Міжособистісні конфлікти
6.3. Ділові конфлікти в організації
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 7. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
7.1. Особисте резюме
7.2. Співбесіда
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 8. ДІЛОВІ ЗУСТРІЧІ ТА ПЕРЕГОВОРИ
8.1. Підготовка та проведення ділових зустрічей
8.2. Особливості ведення ділових переговорів
8.3. Презентація
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 9. ДІЛОВА АТРИБУТИКА
9.1. Візитівки
9.2. Сувеніри і подарунки в діловій сфері
9.3. Етикет національних символів
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 10. ДІЛОВИЙ ІМІДЖ
10.1. Імідж як умова ділового успіху
10.2. Імідж організації
10.3. Імідж ділової людини
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
РОЗДІЛ 11. ДІЛОВІ ПРИЙОМИ
11.1. Загальні вимоги до проведення ділових прийомів
11.2. Види прийомів
11.3. Культура поведінки за столом
Питання та завдання для самоконтролю
Список використаної та рекомендованої літератури
Тестові завдання для самоперевірки
Література
Короткий термінологічний словник