З М І С Т

Передмова 

 

Уживання кличного відмінка   

Завдання

 

Нове використання деяких сполучників в українській мові

Завдання

 

Типові помилки у вживанні прийменників

Завдання

 

Утворення форм ступенів порівняння прикметників

Завдання

 

Співвідношення активних і пасивних конструкцій у наукових текстах

Завдання

 

Використання іменника раз із числівниками 

Завдання

 

Правила вживання сполучення зводиться до

Завдання

 

Особливості вживання дієприкметників в українській мові

Завдання

 

Рекомендації щодо вживання деяких слів, сполучень слів, словосполучень

Завдання

 

Рекомендована література