Зміст1 Порядок та основні вимоги до виконання роботи


2 Розрахунково-графічні та контрольні завдан-ня


АМ1 Використання принципу Д’Аламбера для визначення реакцій в'я-зей.


2.1 Приклад виконання завдання


АМ2 Використання принципу Д’Аламбера для визначення реакцій в'язей бал-ки


2.2 Приклад виконання завдання


АМ3 Використання принципу можливих переміщень до механічної системи з одним ступенем вільності


3.1 Приклад виконання завдання


АМ4 Дослідження руху механічної системи за допомогою загального рівняння динаміки


4.1 Приклад виконання завдання


АМ5 Використання рівняння Лагранжа другого роду для дослідження руху матеріальної системи з одним ступенем вільнос-ті


5.1 Приклад виконання завдання


АМ6 Використання рівняння Лагранжа другого роду для дослідження руху матеріальної системи з двома ступенями вільності


6.1 Приклад виконання завдання


Словник найбільш вживаних термі-нів


Література