Зміст

Вступ
Практична робота №1 − Оцінка, відновлення та ефективне використання основних фондів
Практична робота №2 − Ефективне використання оборотних коштів та розрахунок виробничих запасів
Практична робота №3 − Персонал підприємства: його чисельність та продуктивність
Практична робота №4 − Розрахунок оплати праці на підприємстві
Практична робота №5 − Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції
Практична робота №6 − Формування гуртової та роздрібної ціни виробу на підприємстві
Практична робота №7 – Основи організації потокової лінії на виробництві
Практична робота №8 − Оцінка ефективності виробничих інвестицій
Практична робота №9 − Оцінка ефективності інновацій на підприємстві
Практична робота №10 − Розрахунок рентабельності продукції та рентабельності підприємства
Література
Глосарій