ЗМІСТ

Вступ

Тема 1 Організаційні зміни в організаціях

1.1   Передумови і суть змін

1.2   Можливі концепції змін на підприємстві

1.3   Етапи проведення змін та їх основні принципи

1.4   Проблема протидії запланованим змінам

Тема 2 Управління ефективністю підприємства

2.1  Поняття ефекту і ефективності підприємства

2.2  Класифікація ефективності та її види

2.3  Оцінення ефективності управління

 

2.4  Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства

Тема 3 Організаційна культура організації

3.1 Суть та поняття організаційної культури

3.2  Формування організаційної культури

3.3  Типи організаційної культури

Тема 4 Теоретичні основи адміністративно-державного управління

4.1  Історія розвитку адміністративно-державного управління

4.2  Основні категорії адміністративно-державного управління

4.3   Функції адміністративних органів держави

4.4   Сучасна система адміністративно-державного управління

Тема 5 Провідні наукові школи адміністративно-державного управління та державної служби в розвинутих  країнах

5.1 Американська школа адміністративно-державного управління

5.2 Теорія адміністративно-державного управління у Великобританії

5.3 Французька школа адміністративно-державного управління

5.4 Теорія адміністративно-державного управління в Німеччині

5.5 Система державної служби в країнах з Федеральним типом адміністративно-державного управління (Німеччина, США)

5.6 Державна служба в країнах з унітарним типом адміністративно-державного управління (Франція, Великобританія)

Словник

Література