Наступна сторінка                   Електронні посібники ВНТУ

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ ТА КАНАЛІВ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

1.1 Теоретичні відомості

1.1.1 Ентропія джерела дискретних повідомлень

1.1.2 Ентропія неперервних повідомлень

1.1.3 Ентропія складних повідомлень, надмірність джерела

1.2 Завдання до лабораторної роботи

1.3 Контрольні запитання

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОСТОРОННЬОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ

2.1 Теоретичні відомості

2.1.1 Лінії зв'язку і канали передачі даних

2.1.2 Рівні передачі, їх розмірність

2.1.3 Основні характеристики каналів тональної частоти

2.2 Опис лабораторного обладнання

Завдання до лабораторної роботи

2.4 Контрольні запитання

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ RC-ФІЛЬТРІВ НИЖНІХ ТА ВЕРХНІХ ЧАСТОТ

3.1 Теоретичні відомості

3.1.1 Основні характеристики фільтра нижніх частот

3.1.2 Фільтр верхніх частот. Частота зрізу.

3.2 Опис лабораторного обладнання

3.3 Завдання до лабораторної роботи

3.4 Вказівки до звіту

3.5 Контрольні запитання

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З ЧАСОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ

4.1 Теоретичні відомості

4.1.1 Формування сигналів в системі з часовим розділенням каналів

4.1.2 Система передачі інформації з часовим розділенням каналів

4.3 Завдання до лабораторної роботи

4.4 Контрольні запитання

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ З ЧАСТОТНИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ

5.1 Теоретичні відомості

5.1.1 Метод частотного розділення каналів

5.1.2 Багатоканальні системи зв’язку з частотним розділенням каналів

5.3 Завдання до лабораторної роботи

5.4 Контрольні запитання

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

6.1 Теоретичні відомості

6.1.1 Склад систем стільникового зв’язку

6.1.2 Основні параметри кластерів систем мобільного зв’язку

6.2 Завдання до лабораторної роботи

6.3 Контрольні запитання

 

Перелік рекомендованої літератури

Додаток А Варіанти завдань до лабораторної роботи № 1

Додаток Б Варіанти завдань до лабораторної роботи № 2

Додаток В Варіанти завдань до лабораторної роботи № 3

Додаток Г Варіанти завдань до лабораторної роботи № 5

Додаток Д Варіанти завдань до лабораторної роботи № 6

 


ВСТУП

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт призначені для підготовки та виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи передавання інформації” для студентів напряму підготовки “Управління інформаційною безпекою”.

Основна мета дисципліни “Системи передавання інформації” полягає у розкритті сучасних концепцій, методів і технологій передавання інформації та формуванні базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері багатоканального зв’язку, вивченні загальних принципів побудови багатоканальних систем передачі на базі різноманітних технологій.

У методичних вказівках приведено: необхідні теоретичні відомості з теорії передавання інформації, завдання, які повинен виконати студент, можливі схеми рішень завдань, та основні функції програмного середовища, які потрібні для виконання завдань. Наведено вимоги щодо опрацювання результатів та вимоги до оформлення звіту. Вміщено також перелік контрольних питань.

При підготовці до виконання лабораторної роботи студент повинен вивчити відповідні теоретичні відомості, передбачені навчальною програмою, ознайомитись з описом лабораторної роботи. Після закінчення кожної роботи студенти складають індивідуальні звіти згідно зі своїми варіантами, що містять теоретичні відомості, результати роботи з необхідними графіками, текстами програм і коментарями, висновки по роботі. Під час захисту лабораторних робіт студент повинен показати знання по відповідним розділам курсу, методам розрахунків та досліджень, виконаних у роботі.