ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКУМ

В посібнику викладено правила роботи і техніки безпеки в хімічній лабораторії. Розглянуто основні методи вилучення та очищення органічних речовин. Наведено якісні реакції на деякі класи органічних сполук та синтези органічних сполук, які згруповано за типами реакцій. На прикладі діючих речовин непридатних до використання пестицидів розглянуто методи вилучення та хімічного модифікування цінних речовин із вторинної технічної сировини з метою їх подальшого використання. Матеріал посібника викладено у шести розділах, кожний із яких не лише вирішує конкретну самостійну задачу, а і доповнює та допомагає вирішити більш складні завдання наступних розділів.

Автори

А. П. Ранський

М. В. Євсєєва

О. А. Гордієнко

Рецензенти

К. С. Бурмістров, доктор хімічних наук, професор

І. Й. Сейфулліна, доктор хімічних наук, професор

В. Г. Штамбург, доктор хімічних наук, професор

Зміст