Зміст

ВСТУП
1 ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
1.1 Фактори, що визначають виробничо-технічну базу
1.2 Показники, що характеризують стан ВТБ
1.3 Особливості розвитку та відтворення ВТБ
1.4 Шляхи розвитку ВТБ
1.4.1 Реконструкція діючої ВТБ
1.4.2 Технічне переозброєння виробництва ТО і ремонту
1.5 Удосконалення структури виробничої бази
1.6 Концентрація, спеціалізація і кооперування виробничо-технічної бази
1.7 Порядок проектування ВТБ АТП
1.8 Основні етапи технологічного проектування АТП
2 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ, ОБСЯГІВ РОБІТ І ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ
2.1 Вибір вихідних даних
2.2 Розрахункові нормативи періодичності і трудомісткості ТО і ПР рухомого складу, коефіцієнти коректування нормативів, чисельність працюючих
2.3 Розрахунок річної та добової програм з ТО автомобілів
2.4 Визначення річного обсягу робіт з ТО і ПР
2.5 Розрахунок обсягу робіт по самообслуговуванню підпри-ємств
2.6 Розрахунок чисельності виробничого персоналу
3 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧИХ ЗОН, ДІЛЬ-НИЦЬ І СКЛАДІВ
3.1 Розрахунок постів і поточних ліній
3.2 Розрахунок площ приміщень
4 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ АТП
4.1 Основні етапи технологічного планування АТП
4.2 Генеральний план АТП
4.3 Планування виробничих приміщень АТП
4.4 Планування виробничих приміщень СТО і БЦТО
4.5 Вимоги, що ставляться до приміщень АТП
4.6 Розробка конструктивних схем приміщень АТП
4.7 Вимоги технологічного процесу до планувальних рішень будівель, приміщень і споруд АТП
4.7.1 ТО і ПР рухомого скла-ду
4.7.2 Пристрої і споруди для огляду автомобілів
4.7.3 Будівлі і споруди для експлуатації газобалонних автомобілів
5. ОЦІНКА РІВНЯ ВТБ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ
ДОДАТКИ