Шиліна О. П., Шаповалова О. В.

 

матеріалоЗНАвСТВО

 

 

ЗМІСТ

Передмова

 

Лабораторна робота № 1. Макроаналіз металів і сплавів

 

Лабораторна робота № 2. Мікроаналіз металів і сплавів

 

Лабораторна робота № 3. Визначення критичних точок і побудова діаграми стану сплавів ’’Свинець – сурма’’

 

Лабораторна робота № 4. Аналіз діаграм стану подвійних систем

 

Лабораторна робота № 5. Аналіз діаграми стану сплавів системи ’’Залізо – вуглець’’

 

Лабораторна робота № 6. Вивчення мікроструктур вуглецевих сталей у рівноважному стані

 

Лабораторна робота № 7. Вивчення мікроструктур та властивостей чавунів

 

Лабораторна робота № 8. Термічна обробка сталей

 

Лабораторна робота № 9. Термічна обробка алюмінієвих сплавів

 

Тестові завдання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»

 

Словник термінів

 

Література