Зміст

1 Основні вимоги
1.1 Короткий зміст і склад курсового проекту
1.2 Типова структура курсового проекту
1.3 Вимоги до пояснювальної записки
1.3.1 Правила написання тексту
1.3.2 Оформлення формул
1.3.3 Оформлення ілюстрацій
1.3.4 Оформлення таблиць
1.3.5 Зміст
1.4 Вимоги до графічних розробок
1.5 Вимоги до розробки технічного завдання на проектування
2 ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ
2.1 Обґрунтування вихідних даних та загальна характеристика СТОА
2.2 Вибір і корегування нормативів проектування СТОА
3 РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ СТОА
3.1 Розрахунок річного обсягу робіт СТОА
3.2 Розподіл річних обсягів робіт по видах і місцю виконання
3.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу
3.4 Розрахунок чисельності допоміжних робітників та розподіл за видами робіт
3.5 Визначення чисельності ІТР і службовців
4 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДПРИЄМСТВА
4.1 Розрахунок кількості постів
4.2 Розрахунок кількості автомобіле-місць очікування і зберігання
4.3 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень
4.3.1 Визначення площ виробничих приміщень
4.3.2 Визначення площ складських приміщень
4.3.3 Визначення площ адміністративно-побутових приміщень
4.3.4 Виробничі площі магазина з продажу автомобілів
5 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
5.1 Розробка функціонально-технологічної структура СТОА
5.2 Розробка планувального рішення генерального плану
5.3 Розробка планувального рішення виробничого корпусу
5.4 Конструктивне рішення СТОА, вибір будівельних матеріалів
6 ОРГАНІЗАЦІЯ ТО І ПР АВТОМОБІЛІВ НА РОБОЧИХ ПОСТАХ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЯХ
6.1 Загальна характеристика та вимоги організації типових підрозділів СТОА
6.2 Розподіл обсягів робіт і виконавців по постах, робочих місцях і кваліфікації
6.3 Обґрунтування і вибір технологічного обладнання
6.4 Розробка планувальних рішень виробничих підрозділів
7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ7 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 102 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ